Farkındalık Günleri

Ocak

Serviks Kanseri Farkındalık Ayı

servikal

Ocak

4 Şubat

Dünya Kanser Günü

servikal

15 Şubat

Çocukluk Çağı Kanseri Günü

servikal

15 Şubat

Mart

Kolon Kanseri Farkındalık Ayı

servikal

1-7 Nisan

Ulusal Kanser Haftası

servikal

1-7 Nisan

Mayıs

Deri Kanseri Farkındalık Ayı

servikal

15 Eylül

Prostat Kanseri Farkındalık Günü

servikal

15 Eylül

15 Eylül

Dünya Lenfoma Farkındalık Günü

servikal

Ekim

Meme Kanseri Farkındalık Ayı

servikal

Ekim

Kasım

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı

servikal

2-8 Kasım

Lösemili Çocuklar Haftası

servikal

2-8 Kasım

Kanser Dairesi Başkanlığı Görevleri

 • Kanserle mücadelede gerekli koruyucu kanser hizmetlerini planlamak, yürütmek, çalışmaları değerlendirmek, raporlamak ve denetlemek.
 • Ülke çapında kanser hastalıklarının tür ve durumlarının belirlenmesi, etkin ve bilimsel mücadele yöntemlerinin saptanması, uygulanması ve olası kanser etkenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik işlemleri yürütmek.
 • Kanser tarama ve kayıt sistemlerini geliştirmek.
 • Koruyucu kanser hizmetleri alanındaki her türlü eğitim materyalini hazırlamak ve bu alanlara ilişkin ulusal ve uluslararası yayınları takip ve temin etmek.
 • Koruyucu kanser hizmetlerine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalan desteklemek.
 • Görev alanıyla ilgili evde sağlık hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte planlamak.
 • Ulusal kanser tarama standartlarını oluşturmak ve etkin yürütülebilmesi için ilgili daireler ile iş birliği yapmak.
 • Kanserle mücadale için sağlık tesislerini ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli olarak planlamak, kurmak ve kalite kriterlerini oluşturmak.
 • Tarama programlarında kullanılacak gezici cihazların planlanması ve alınmasını sağlamak, çalışma programlarını oluşturmak.
 • Toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimliği ve Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) arasında ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli olarak iş birliğini sağlamak.
 • Koruyucu kanser hizmetleri konusunda, halkın eğitimi için gerekli çalışmaları diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.
 • Kanserle ilgili her türlü istatistiki bilgilerin toplanması, araştırma ve incelemelerin yapılması, kalite ve tamlığının değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
 • Kanserojen veya kanserojen olduğu düşünülen etkenlerin insanlara etkilerini takip etmek, gerekli önleme çalışmalarını yapmak ve kamuoyunu bilgilendirmek.
 • Ulusal Kanser Danışma Kurulu'nu oluşturarak, belli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekretarya işlemlerini yürütmek.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.

Dr. Murat TÜRKYILMAZ

Kanser Daire Başkanı

1969  Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Ankara’da tamamladı. Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (1987-1993), Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Adalet Ön Lisans Programı (2012), Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans (2014), Atatürk Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ön lisans Programı (2014-2016), Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Ön Lisans Programı (2021),Yüksek Lisans; THK Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği/ Yüksek Lisans (2013) tamamladı. İngilizce bilmektedir.

İş Deneyimi:

1993 Tarihinde Adaklı İlçesi Bingöl Devlet Hastanesinde mecburi hizmete başladı. Sırasıyla 1994 Kırıkkale İli Balışeyh Sağlık Grup Başkanlığı: Balışeyh Sağlık Grup Başkanı, 1995 Askerlik hizmeti Asteğmen Tabip, 1996 Kırıkkale İli 8 Nolu Merkez Sağlık Ocağı, 1996 Antalya İli Dağbeli Merkez Sağlık Ocağı, 1997 Antalya Sağlık Müdürlüğü; Gıda ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Denetmen, Koordinatör, Şube Müdür V. Antalya Sağlık Müdürlüğü; Yataklı Tedavi Kurumları Şube Müdürü, 2000 - 2002 Ankara Sağlık Müdür Yardımcısı
2002 Isparta İl Sağlık Müdürü, 2003 Ankara Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Vilayetler Hizmet Birliği Semt Polk.; Sorumlu Hekimi (Başhekim Yrd.) 2005-2006 Hac döneminde Doktor olarak çalıştı. 2006 -20018 Hac dönemi Mekke-Medine Hastanesi Başhekim Yrd. 2009 Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Makamı, 2009 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Baştabip Yrd. 2010 Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 2012 Manisa İl Sağlık Müdürü,2012 Kasım 2015 Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri, 2015 Ocak İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı, 2016 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Daire Başkanı, 2017 Temmuz Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 2017 Aralık Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Almış Olduğu Kurs ve Seminerler:

İşyeri Hekimliği Sertifikası (1998), Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü "Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi" Programı (1999), Sağlık Bakanlığı Dünya Bankası "Flagshıp Kursu " (2000), Ankara Sağlık Müdürlüğü "Yönetim Geliştirme Eğitimleri" (2001), Ankara Sağlık Müdürlüğü "Örgütsel Yönetim, Vizyon, Misyon"(2001), Isparta Sağlık Müdürlüğü-Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan ve Kan Ürünleri (2002), Akupunktur Uygulama Sertifikası (2005), Nöralterapi Uygulama Sertifikası(2006), İntegrative Medicine Sertifikası (2007), Aile Hekimliği Uyum Sertifikası (2007), Ms Project Katılım Sertifikası (2007), 2. Ulusal Sağlık Kurultayı (2008), Oracle Yönetici Eğitimi Kampı (2010), 4. Ulusal Kan Kongresi (2010), TKHK Yönetici Çalıştayı (2013), C.B.Ü. S.E.M. Eğitici Eğitimi (2013), Sağlık Hizmetlerinde İnovatif Yaklaşım Eğitimi (2014)

Almış Olduğu Belgeler:

Çankaya Sağlık Grup Başkanlığı Takdir Belgesi (2000), Diyanet İşleri Başkanlığı Teşekkür Belgesi (2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Teşekkür Belgesi (2008), Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşekkür Belgesi (2010), Anadolu Üniversitesi Onur Belgesi (2012), Manisa Valiliği Takdir Belgesi (2013),Anadolu Üniversitesi Onur Belgesi (2021)

 Yayınlar

1. Kara, F; Keskinkilic, B; Turkyılmaz, M; Unlu, F; Dundar, S; Aribal, M. Erkin; Gultekin, S; Oktay, A. (2022). Evaluatıon of populatıon-based breast cancer screenıng program in Turkey: Preliminary results. Int J Epidemiol Health Sci., 3(2): e27

2. Kucukyildiz, I; Zayifoglu Karaca, M; Akgor, U; Turkyılmaz, M; Keskinkilic, B; Kara, F; Ozgul, N; Gultekin, M. (2022). Endocervical polyps in high risk human papillomavirus infections. Ginekol Pol 93(1):7-10

3. Gultekin, M; Dundar, S; Keskinkilic, B; Turkyılmaz, M; Ozgul, N; Yuce, K; Kara, F. (2020). How to triage HPV positive cases: Results of four million females. Gynecologic Oncology. 158(1):105-111

4. Dündar, S; Baran Deniz, E; Ünlü, F; Dede, İ; Türkyılmaz, M; (2020). Ülkemizde Kanser Kontrolü. Editör Gülbeyaz Can. Onkoloji Hemşireliği. 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi. Ankara. 2020. ss: 3-7.

5. Gultekin, M; Zayifoglu Karaca, M; Kucukyildiz, I; Dundar, S; Keskinkilic, B; Turkyılmaz, M. (2019). Mega Hpv laboratories for cervical cancer control: Challenges and recommendations from a case study of Turkey. Papillomavirus Research 7:118-122

HIZLI LİNK

İLETİŞİM

Telefon

+90 (312) 565 50 00

Web

https://hsgm.saglik.gov.tr

Adres

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55 06430 / Sıhhiye/ Çankaya/ Ankara

Publish modules to the "offcanvs" position.