Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi Başvuru Süresi 15.09.2023 Tarihine Uzatılmıştır.

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, mesul müdür sertifikasının 10 yıllık geçerlilik süresi dolan ya da 31.12.2023 tarihine kadar dolacak olan sertifikaların güncellenmesi için;  Biyosidal Ürün Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi Eylül ayı içinde USES üzerinden online olarak yapılacağı belirtilerek katılımcıların 01.09.2023 tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüklerine teslim etmeleri istenmiştir.

Ancak, duyurunun adaylara yeterince ulaşmadığı anlaşıldığından başvuru süresi 15.09.2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Biyosidal ürün mesul müdür sertifikasına sahip olup 10 yılını dolduran adayların 15.09.2023 tarihine kadar aşağıda yer alan belgeleri İl Sağlık Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvurular alındıktan sonra sisteme tanımlanacak, sisteme tanımlanan katılımcılar dersleri online olarak tamamlayacaklar ve eğitimi tamlayanların sertifikaları başvuru yaptıkları İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir.

KATILIMCILARIN MESUL MÜDÜR GÜNCELELEME

EĞİTİMİ BAŞVURUSU İÇİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE

TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER

  • Mesul Müdür Sertifikasının fotokopisi, (İl Sağlık Müdürlüklerince yeni sertifika verilirken eski sertifika teslim alınacak ve İl Sağlık Müdürlüğü arşivinde saklanacaktır.)
  • TC kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanının fotokopisi,
  • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi IBAN No: TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41 hesabına “Biyosidal Ürünler Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi” bedeli olarak 1.873 TL yatırıldığına dair makbuzun aslı veya onaylı sureti,
  • Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte 15.09.2023 tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ

  • Başvurusu kabul edilen adaylara ait katılımcı bilgilerini Excel formatında “Ek-1 Katılımcı Kayıt Formuna” işlenerek bekletmeksizin e-posta ve yazılı olarak Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Not: USES üzerinden online eğitimi tamamlayan adayların isimleri https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi sayfamızda yayımlanacak ve Mesul Müdür Sertifikaları yenilenerek başvuru yapılan İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek, İl Sağlık Müdürlükleri eski sertifikaları alarak yenisini teslim edecektir.

Publish modules to the "offcanvs" position.