Alt Text

Ülkemizde her bireyin
bir Aile Hekimi var.

Bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında yada kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri

Aile Hekimini Bul
Image

Aile Hekiminin Tanımı

Image

Aile Sağlığı Çalışanı

Image

Neden Aile Hekimliği?

Image

Ek Yerleştirme İlanları

Image

Medya Spot

Image

Türkiye'de Aile Hekimliği

Image

Birinci Basamak Sağlık Hizmeti

Image

Aile Hekimine Kayıt ve Değiştirme

Image

Halka Yönelik Bilgiler

Image

Sağlıklı Hayat Merkezleri