Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi’nin çalışma kurullarından biri olan Zoonotik Tüberküloz Çalışma Kurulu; Genel Müdürlüğümüz, Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar ve Tüberküloz Dairesi Başkanı Dr. Seher TOPLUOĞLU başkanlığında, Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığı personeli ile Kurul Üyesi değerli hocalarımızın katılımıyla 21 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak toplandı.

İlk toplantısını yapan Kurul’da tanışmadan sonra Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı (2019-2023) hakkında bilgi verilerek zoonotik tüberküloz ile ilgili mevcut durum raporu hazırlanmasına yönelik yol haritasının belirlenmesi tartışıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının konu ile ilgili mevzuatının, yapmış olduğu çalışmaların ve eylem planlarının bir araya getirilmesi, tezlerin, araştırmaların taranması ile başlayacak olan çalışma sürecinde laboratuvar analizleri, insan ve hayvanlarda epidemiyolojik durum değerlendirmesi yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

Tuberkuloz1

Tuberkuloz2

Tuberkuloz 3