Çalıştaya Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile Alt Kurullardan alanında uzman akademisyenler katılım sağladı.

Çalıştayın açılışını yapan Genel Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Fatih KARA, konuşmalarında hazırlanacak eylem planın zoonotik hastalıkların kontrolüne ve eradikasyonuna büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Zoonotik Hastalıklar Alt Kurullarının çalışmaları ile hazırlanan eylem planı taslakları birleştirilerek Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı’nın nihai şekli verilecektir. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı’nın Nisan 2019 yılında yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.