Bruselloz; sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlardan ve ürünlerinden (süt, peynir vb.) insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Halk arasında mal hastalığı, koyun hastalığı, peynir hastalığı gibi isimlerle de bilinmektedir.

Hastalık etkeni; Brucella olarak adlandırılan bakterinin bazı türleridir. İnsanlar için en şiddetli enfeksiyon oluşturan Brucella türleri sırasıyla B. melitensis, B. suis ve B. abortus’tur.

Bruselloz, ülkemizde en sık görülen bakteriyel zoonotik enfeksiyondur. Hastalık; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde daha sık görülmekle birlikte bütün bölgelerde gözlenmektedir.

Hastalık insanlara en sık enfekte hayvan ürünlerinin pastörize edilmeden tüketilmesi (süt, peynir, krema vb.) ile bulaşmaktadır. Enfekte hayvan dokularına (yavru atıkları, atık materyalleri, doğuma müdahale) bütünlüğü bozulmuş deri ve mukozanın doğrudan temas yoluyla da bulaşma gerçekleşebilir.

Hastalığın kuluçka süresi ortalama 2-4 haftadır. Ateş en sık görülen semptom olup gece terlemesi, huzursuzluk, kas ve eklem ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, uykusuzluk, baş ağrısı, ateşe eşlik eden bulgulardır. Kronik hale geçtiğinde kemik, merkezi sinir sistemi ve karaciğer tutulumu da gözlenebilir.

Tedavide uzun süreli antibiyotik tedavisi gerektirebilir. Kombine antibiyotik tedavileri önerilebilir.

Koruma ve kontrol önlemlerinde hayvan sağlığına ve insan sağlığına yönelik önlemler ve faaliyetler beşeri ve veteriner hekimliğin birlikte çalışması ile gerçekleştirilmelidir. Hayvan vakalarının azaltılmasına yönelik kontrol ve eliminasyon programları yürütülmektedir.

Hastalıktan korunmak için;

  • Kaynağı belli olmayan hayvansal ürünler tüketilmemelidir.
  • Pastörize edilmiş veya iyice kaynatılmış sütten yapılan ürünler (peynir, krema, tereyağı, kaymak, dondurma gibi) tercih edilmelidir.
  • Salamura peynirler en az 3 ay bekledikten sonra tüketilmelidir.
  • Sık sık düşük ve ölü doğum yapan hayvanlar hemen bir veteriner hekime muayene ettirilmelidir.
  • Atık yavrulara, yavru zarlarına çıplak elle dokunulmamalıdır.
  • Hayvanların atıkları ve bu atıkların temas ettiği yemler etrafa bulaştırılmadan, sızdırmaz poşetler içinde gömülmelidir.
  • Ahırda hasta hayvan varsa ve bu hayvanlarla temas halinde olanlarda ateş, halsizlik, kas ağrısı, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtiler görülürse, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
  • Hayvanlar mutlaka Bruselloza karşı aşılatılmalıdır.

Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki linklere bakınız.

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/zoonotik-vektorel-hastaliklar-db/zoonotik-hastaliklar/9-Bruselloz/1-Afis-Brosur/BRUSELLOZ_BROSUR.pdf

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/zoonotikvektorel-bruselloz/istatistik

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/zoonotik-vektorel-hastaliklar-db/zoonotik-hastaliklar/9-Bruselloz/7-Sunumlar/Bruselloz_sunum_okul_sagligi.pdf

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/zoonotik-vektorel-hastaliklar-db/SSS/Bruselloz.pdf

https://sagligim.gov.tr/zoonotik/liste/127-bruselloz.html