Bruselloz pdftıklayınız.

Kist hidatik (Kistik ekinokokkoz) pdftıklayınız.

KKKA pdftıklayınız.

Kuduz pdftıklayınız.

Leptospiroz pdftıklayınız.

Şark çıbanı pdftıklayınız.

Tularemi pdftıklayınız.

Şarbon pdftıklayınız.

Sıtma pdftıklayınız.