Halk sağlığı laboratuvarlarının kuruluşu, sınıflandırılması, görev ve faaliyetlerinin düzenlenmesi, açılması, yetkilendirilmesi ve denetlenmesi ile yüzme havuz suyu analizi yapan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile gerçek ve tüzel kişilere ait laboratuvarların yetkilendirilmesi, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlendiği  “Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  9 Mart 2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 28. Maddesi hükmüne göre Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldırmıştır.

          Bu itibarla;

1- Yetkilendirme başvurusu ile ilgili hükümlere yeni Yönetmelikte yer verilmediğinden yeni laboratuvar açılmasına yönelik başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

2- Mevcut laboratuvarlar ise; yeni Yönetmeliğin Mevcut laboratuvarların uyumu başlıklı Geçici Madde 2’sine göreYüzme havuz suyu numune alma ve analiz yapma yetki belgesi verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve vakıf üniversiteleri, yerel yönetimler ile gerçek ve tüzel kişilere ait yetkilendirilmiş laboratuvarların analiz yetkileri yetki belgesinde belirtilen süre sonunda sona erer.”  hükmüne istinaden yetki süresi biten laboratuvarlara tekrar analiz yapma yetkisi verilmeyeceğinden yetki belgesi yenileme başvurusu kabul edilmeyecektir.