Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı 2021-2026 pdftıklayınız.

Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı 2015-2020 pdftıklayınız.

Turkey Healthy Aging Action Plan and Implementation Program 2015-2020 pdftıklayınız.

Demanslı Bireylerde Koruyucu Yaklaşımlar pdftıklayınız