Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi

“Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS)” ülkemizin kıyaslanabilir ve güvenilir direnç verilerinin toplanması amacıyla 2011 yılında kurulmuştur ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
Aynı zamanda, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi tarafından yürütülen “Orta Asya ve Doğu Avrupa Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağı (CAESAR)” na dahildir.
Veri analizi Dünya Sağlık Örgütü’nün WHONET yazılım programı ile yapılmaktadır
Sürveyans sisteminin kalite güvencesini sağlamak amacıyla, 2011 yılından beri tüm katılımcı laboratuvarlara Ulusal Dış Kalite Değerlendirme (DKD) Programı uygulanmaktadır. Ayrıca, katılımcı laboratuvarlar CAESAR Ağı kapsamında Dünya Sağlık Örgütü ve UK-NEQAS işbirliği ile yürütülen Dış Kalite Kontrol programına katılmaktadırlar.

UAMDSS Yıllık Raporlar

2011 Yıllık Raporu

2012 Yıllık Raporu

2013 Yıllık Raporu

2014-2015 Yıllık Raporu

2016 Yıllık Raporu

Dış Kalite Değerlendirme Raporları

2011 Yılı DKD Raporu

2012 Yılı DKD Raporu

2013 Yılı DKD Raporu

2014 Yılı DKD Raporu

2015 Yılı DKD Raporu

2016 Yılı DKD Raporu

Orta Asya ve Doğu Avrupa Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağı Raporları(CAESAR) 

DSÖ-CAESAR Annual Report 2014

DSÖ-CAESAR Annual Report 2016

DSÖ-CAESAR Annual Report 2017

DSÖ-CAESAR Annual Report 2018

DSÖ-CAESAR Annual Report 2019

DSÖ-CAESAR Annual Report 2020

Yukarı