Zoonotik Tüberküloz Çalışma Kurulunun ikinci toplantısı 07.10.2021 tarihinde çevrimiçi olarak Daire Başkanı Dr. Seher TOPLUOĞLU başkanlığında yapıldı. Toplantıda Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri tarafından zoonotik tüberküloz veri/bilgilerine ait bilgilendirici sunumlar yapıldı. Tartışma ve açıklamalardan sonra hayvanlarda ve insanlarda görülen etkenlerin tiplendirmesinin yapılması, iki bakanlık arasındaki bildirim sisteminin güçlendirilmesi, mevcut durum raporu taslağının hazırlanması konuları görüşüldü.