Daire Başkanlığımız tarafından verem savaşı dispanseri birimlerinde çalışan hekimlerin mesleki bilgilerinin arttırılması, tüberküloz konusunda kaliteli ve yeterli sağlık hizmeti sunmalarının sağlanması, verem savaş dispanseri birimleri, tüberküloz il koordinatörlüğü ve tüberküloz referans göğüs hastalıkları hastanelerindeki işleyişi görerek tüberküloz hastalarına karşı gösterilecek biyopsikososyal yaklaşımın pekiştirilmesine yönelik teorik ve pratik eğitim almaları amacıyla “Hekimlere Yönelik Rotasyon Eğitimi” yürütülmektedir.

11-15 Ekim 2021 ve 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında, 4 hekimin katılımı ile İstanbul ili Güngören Verem Savaşı Dispanseri, Taksim Verem Savaşı Dispanseri, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İl Koordinatörlüğünde düzenlenen 2021 Yılı 2.Grup Rotasyon Eğitimi tamamlanmıştır.