Bazı basın yayın organlarında yer alan ve Bakanlığın verem teşhisinde kullanılan solüsyonu temininde aksamalar olduğu ve miadı geçmiş solüsyonların kullanıldığı yönündeki asılsız iddialar üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür.

Tüberküloz tanısında kullanılan PPD solüsyonu, tüberkülin deri testi yapılırken kullanılmaktadır. Bu test tek başına hastalık tanısı için kullanılmamaktadır, ancak dolaylı olarak yardımcıdır.

Bilindiği üzere biyolojik ürünler, üretiminden kullanımına kadar başta soğuk zincir olmak üzere ürün güvenliği adına birçok parametre yönünden izlenmekte, teste tabii tutulmaktadır. Ürünlerin raf ömrü, stabilizasyon testlerine göre belirlenmektedir. Mevzuat gereği belirlenen asgari raf ömrü süresi, ürünün tabi tutulduğu testler sonucunda güncellenebilmektedir; bu olağan bir uygulamadır. Bakanlığımızın tedarik ettiği PPD solüsyonunun üretim tarihinden itibaren raf ömrü 48 aydır.

Bunun yanında ilave yeni ürün temini için ihale süreci herhangi bir gecikme olmaksızın normal sürecinde devam etmektedir.

Tüberkülozla mücadelemizde bir aksama söz konusu değildir. Ülkemizde başarı ile yürütülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde her yıl hasta sayısında azalma gözlenmektedir. 2005 yılında 20.535 olan tüberküloz hasta sayısı 2020 yılında 8.925’e, 2005 yılında yüz binde 29,4 olan insidans hızı da 2020 yılında yüz binde 10,6’ya düşmüştür. 2005 yılına göre 2020 yılında toplam olgu hızında %56,5 azalma olmuştur.

Ülkemizde tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarında ücretsizdir. Tüberküloz ve dirençli Tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek ilaçlar Bakanlığımız tarafından temin edilerek ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına ve hastalarımıza ulaştırılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.