İLAN

İHALEYE DAVET

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

 

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Kredi No: 8531-TR

İnsektisit ve Larvasit Alımı İhalesi

İlan Tarihi: 03.03.2023

       İHALE REFERANS NO: THSK/2023/G/L.1.8/S/2

 1. Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (SSGDP)  kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası) bir ikraz sağlamıştır. Bu İkrazın bir bölümü bu İhaleye Davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.
 2. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşağıdaki kalemin/kalemlerin temini için Firmanızı teklif vermeye davet etmektedir:

No:  

Cinsi

  Miktarı (Adet)   

1

  Sivrisinek Mücadelesinde Kapalı Alanda Kullanılacak Kİdare Etkili Katı İnsektisit (WP) /kilogram

  6.000.000 m2

2

  Sivrisinek Larva Mücadelesinde Kullanılacak Juvenil Hormon Anoluğu Katı Larvasit (G)/kilogram

  12.000 Hektar

3

  Sivrisinek, Tatarcık Rezidüel Ve Tatarcık Larva Mücadelesinde Kullanılacak Sıvı İnsektisit ((ZW(CS+EW))/litre             

  210.000.000 m2

 1. Teklifler kalemlerin tamamı için verilecektir. Kısmi teklifler reddedilecektir. İhale kalemlerin tümü bazında değerlendirilecek ve teklifi en düşük olarak değerlendirilen firmayla sözleşme yapılacaktır. Bu ihale kapsamında Alternatif teklifler ve indirimler göz önüne alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir.
 2. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklif sahiplerinin bu şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir.
  1. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık (2020-2021-2022) cirolarının aritmetik ortalaması teklif edilen bedelin %15 inden az olmaması gerekmektedir. 2023 yılı başından ihale tarihine kadar (son teklif verme günü) gerçekleştirilecek işlere ait cirolar 2022 yılı cirolarına dahil edilecektir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup YMM veya vergi dairesi onaylı olacaktır.)
 3. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır.
 4. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son 5 (beş) yıl içerisinde tamamladığı veya halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi teklifin reddedilmesine neden olabilecektir.
 5. İstekliler, tekliflerinin %3’i oranında Geçici Teminat verecektir.
 6. İlgilenen teklif sahipleri aşağıdaki adrese veya e-posta üzerinden yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerini ücretsiz satın alabilirler. Dokümanı almak için firma irtibat bilgilerini içeren dilekçe eşliğinde Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ve Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adreslerine yapılacaktır.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Bütçe ve Projeler Daire Başkanlığı

Adnan Saygun Cad. No:55 Sağlık Mahallesi 
Çankaya/ Ankara-TÜRKİYE
 

Tel: +90 312 565 54 51 – 50 27

 

 1. Teklifler yukarıda Madde 7’de verilen adrese 08.03.2023 günü saat (yerel saat) 10:30’a kadar teslim edilecektir. Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 08.03.2023 tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günü süreyle geçerli olacaktır.  Geç gelen teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahibine iade edilecektir. Teklifler 08.03.2023 günü saat 10:35’te T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Bütçe ve Projeler Daire Başkanlığı Adnan Saygun Caddesi No:55 Sağlık Mahallesi Çankaya/ Ankara-TÜRKİYE adresinde tekliflerin alınmasını takiben açılacaktır.
 2. Bu ihale, IBRD Kredileri Ve IDA Kredileri Ve Hibeleri Kapsamında Dünya Bankası Borçluları Tarafından Mal, İş Ve Danışmanlık Dışı Hizmetlerin Tedarikine İlişkin Kılavuz Ocak 2011 basımı, (Temmuz 2014 Düzeltme) (Satınalma Kılavuzu)’na göre Teklife Davet (Request For Quatations RFQ) yöntemiyle yapılacaktır.