Türkiye’de Sağlık Güvenliği Projesi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlanan bir projedir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde akut halk sağlığı tehditleri ve halk sağlığı acil durumlarıyla ilgili iş ve hizmetler, Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı tarafından diğer paydaş bakanlıklar ve kurumlar ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Akut halk sağlığı tehditleri ve acil durumlar alanında, hazırlıklılık ve uygun cevap için ulusal planlama büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, zaman içinde değişebilecek risklerin ve ihtiyaçların gözden geçirilmesi ve kanıta dayalı önceliklendirmenin sağlanması halk sağlığı sürveyansında insan gücü ve ekonomik kaynakların doğru kullanılmasını sağlayacaktır.

13-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü eğitim ve toplantı salonlarında gerçekleştirilen çalıştayın amacı, biyolojik, kimyasal, radyonükleer ve çevresel tehditlere yönelik olarak önceliklendirme kriterlerinin belirlenmesi, önceliklendirme egzersizlerinin yapılması, vaka tanımlarının gözden geçirilmesi, gerekli ise yeni tanımların yapılması, bunların sonucunda taslak liste ve algoritmaların oluşturulmasıdır.

Genel Müdürlüğümüzün Bulaşıcı Hastalıklar, Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar, Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler ve Çevre Sağlığı Daire Başkanlıklarından katılımcıların yanı sıra, biyolojik, kimyasal, radyonükleer ve çevresel akut halk sağlığı tehditleri alanlarında çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin, Türkiye Hudut ve Sahil Sağlık Genel Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yer aldığı çalıştay başarı ile sonuçlanmıştır.