Proje/Hibe Adı

Kore Cumhuriyeti Hibesi

Proje/Hibe Uygulama Yeri/Alanı

Ankara, İzmir, Konya, Mersin, Şanlıurfa ve Adana illerinde altı (6) adet sağlık merkezi inşaası

Proje/Hibe Bütçesi

(5.000.000$) ABD Doları

Proje/Hibe Uygulanma Süresi

2017- 2020 yılları arası

Proje/Hibe Ortakları/Paydaşlar

Kore Cumhuriyeti (Temsilen, Kore Büyükelçiliği) Türkiye Cumhuriyeti (Temsilen, Hazine Müsteşarlığı, Sağlık Bakanlığı)

Proje/Hibe Fayda Sağlayacak Gruplar

Türkiye’de Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler

Proje/Hibe Amaç ve Hedefleri

Kore Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Türkiye’de Yaşayan Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılanmasını desteklemek.

Proje/Hibe Bileşenleri

İnşaat, Ayni Yardım

Proje Uygulama Planı ve Yapılan Çalışmalar: 10.01.2017 tarih ve 29944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu,  Antlaşmalar kapsamında  “Türkiye’de Bulunan Büyükelçiliği Tarafından Temsil Edilen Kore Cumhuriyeti ile Hazine Müsteşarlığı Tarafından Temsil Edilen, Türkiye Cumhuriyeti Arasında “Türkiye’de Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yönelik İnsani Yardım Sağlanmasına İlişkin Antlaşma” imzalanmıştır.

Kore Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılanmasını desteklemek maksadıyla, yoğun nüfusa sahip olan çin dört milyon dokuz yüz bin ABD Doları, (4.900.000$) ayni yardım için de yüz bin ABD Doları (100.000$) hibe verilmiştir. Genel toplamda Beş Milyon (5.000.000$) ABD Doları hibe edilmiştir. Ayni yardımlar ise bebek bezi ve doğum kutularından oluşmaktadır.

Bu kapsamda 25.06.2020 tarihi itibariyle; İlgili antlaşma hükümleri gereğince Konya, Mersin ve Adana illerinde Göçmen Sağlığı Merkezleri inşaatları tamamlanarak sağlık hizmet sunumuna başlanılmıştır. Ankara (Mamak), İzmir (Bornova), Şanlıurfa (Eyyübiye) illerinde ise üç (3)Adet Göçmen Sağlıklı Yaşam Merkezi Yapım işi ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun, 19’uncu maddesi gereğince, Açık İhale Usulüne göre 28/08/2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, inşaatları halen devam etmektedir. 100 bin ABD Dolarlık kısmının Suriyeli kadın ve çocuklara yönelik ayni yardım kapsamında “Bebek Kiti” alınarak merkezlerin bulunduğu illerde dağıtımı yapılmıştır.