Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ile ortaya çıkan yenilikler insanlığın hizmetine sunulmakta ve insanlar her geçen gün değişen bir yaşam tarzı sürdürmektedirler. Günlük hayatımızda pek çok iş teknolojik olanaklarla gerçekleştirilmekte, çok kısa mesafelere arabayla gidilmekte, alışverişler internet üzerinden ya da uygulamalar aracılığı ile yapılabilmekte, dolayısıyla insanlar daha az hareket etmektedir. Gelişen teknoloji aynı zamanda insanların beslenme alışkanlıklarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Beslenme tarzındaki değişiklikler ve fiziksel hareket azlığı gibi olumsuz durumlar bir araya geldiğinde obezite (şişmanlık) riski artmaktadır. Yapılan araştırmalar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazla kilolu ve obez bireylerin görülme sıklığının giderek arttığını, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi etkisi altına almaya başladığını göstermektedir. Obezite ile mücadele çalışmaları uzun soluklu çalışmalar olup sağlık, eğitim, ulaşım, pazarlama, iletişim, şehirleşme, gıda, spor gibi birçok alanı doğrudan ilgilendiren geniş kapsamlı çalışmalardır. Bu alandaki başarı sektörler arası bir yaklaşımla oluşturulan programların titizlikle, sabırla ve süreklilik ilkeleri doğrultusunda uygulanması sonucunda elde edilecektir.

Sağlık politikalarımızın ana hedefi sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir topluma ulaşmaktır. Sağlıklı bir topluma ulaşmada geleceğimizin teminatı çocuklarımız için üreteceğimiz politika, program ve uygulamalar çok büyük öneme sahiptir. Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Öğretmen Rehberi ile amaçlanan, yaşam boyu sürecek davranış temellerinin atılmaya başlandığı okul öncesi yaşlardaki çocuklarımıza özveriyle yaklaşan öğretmenlerimize, özellikle beslenme ve fiziksel aktivite konularında güvenilir bir kaynak sunabilmektir.

Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Öğretmen Rehberi için pdftıklayınız.