Daire Baskani

1990 yılında Elazığ Tarım il Müdürlüğü’nde veteriner hekim olarak memuriyetine başladı. 1991 yılında Elazığ İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne kurucu üye olarak geçti ve laboratuvar şefi olarak görev yaptı. 1994 yılında Van İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne tayin oldu. Burada laboratuvar şefi, müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerini yürüttü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 2003 yılında doktorasını tamamladı. 2005 yılında Ankara İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne müdür yardımcısı olarak atandı, 2006 yılında Müdür oldu. 2012 yılında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi’ne Daire başkanı olarak atandı. 2017 yılında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevi yürütmektedir. TS EN ISO/IEC 17025’e göre Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar-Standardı, Dokümantasyon, Ölçüm Belirsizliği, Metot Validasyonu, Mikrobiyolojik Analizlerde Metod Validasyonu, Akredite Laboratuarlarda Kalitenin Sağlanması, İç denetçi Eğitimi, Teknik Denetimciliği, Laboratuar Yeterlilik Testleri, Biyogüvenlik, Biyorisk gibi konularda çeşitli eğitimler almıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2017 yılında mezun olmuştur. Evli ve iki çocuk annesi olup İngilizce bilmektedir.