Nüfustaki yaşlanma ve kronik hastalıkların artmasıyla bağlantılı olarak sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sürdürülmesi önem arz etmektedir. Sağlık hizmet kalitesini artırmak amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) uygulaması da geliştirilmiştir.
HYP kullanımı ile; kronik hastalıkların erken teşhisi ve periyodik izlemlerle uygun tedavi edilmesi sağlanarak, hastalıkların semptom ve bulgularının kontrol altına alınması, komplikasyon izlemiyle bireylerin fonksiyon kayıpları yaşamalarının ve engelli hale gelmelerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

1. 81 il yazısı pdftıklayınız 

2. Eğitim sunumu pptxtıklayınız 

3. Eğitim videoları tıklayınız 

4. HYP Kullanım Kılavuzu pdftıklayınız