İl Eğitimleri resmi Yazısı   pdftıklayınız
     
Ek 1. Modül Numaralı İl Eğitimleri Eğitimci Listesi   xlstıklayınız
     
Ek 2. İl Eğitim Rehberleri İnme İl Eğitim Rehberi pdftıklayınız
  Koroner Arter Hastalığı İl Eğitim Rehberi pdftıklayınız
  Kronik Böbrek Hastalığı İl Eğitim Rehberi pdftıklayınız
  Kronik Hastalık İzlemi, Hipertansiyon ve KVR Katilimcı Rehberi docxtıklayınız
     
Ek 3. Standart İl Eğitim Sunumları İnme Standart İl Sunumu  
  Bölüm 1 inme Epidemiyolojisi pptxtıklayınız
  Bölüm 2 inme Risk Faktörleri pptxtıklayınız
  Bölüm 3 İnme Belirtiler ve Tanı pptxtıklayınız
  Bölüm 4 İnme Akut Dönem pptxtıklayınız
  Bölüm 5 İnme İzlemi pptxtıklayınız
     
  Koroner Arter Hastalığı Standart İl Sunumu  
  Bölüm 1 KAH KV Tanımı pptxtıklayınız
  Bölüm 2 KAH Risk faktörleri pptxtıklayınız
  Bölüm 3 KAH Tanı  Tedavi pptxtıklayınız
  Bölüm 4 KAH Yaşam Tarzı Önerileri pptxtıklayınız
  Bölüm 5 KAH İzlem pptxtıklayınız
  Bölüm 6 KAH Hasta Eğitimi pptxtıklayınız
     
  Kronik Böbrek Hastalığı Standart İl Sunumu  
  Bölüm 1 KBH  Tanı ve Tanı Kriterleri pptxtıklayınız
  Bölüm 2 KBH Belirti ve Bulguları pptxtıklayınız
  Bölüm 3 Çocuklarda KBH pptxtıklayınız
  Bölüm 4 KBH izlem Kılavuzu pptxtıklayınız
     
  Kronik Hastalık İzlemi Standart İl Sunumu pptxtıklayınız
     
  Hipertansiyon Standart İl Sunumu  
  Bölüm 1 Hipertansiyon Epidemiyoloji, Risk Faktörleri, Laboratuvar ve İzlem pptxtıklayınız
  Bölüm 2 Erişkin Hipertansif hastada tedavi ve İzlem pptxtıklayınız
  Bölüm 3 Özel Hasta Gruplarında HT Tedavi ve Hedefleri ppttıklayınız
     
  Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi Standart İl Sunumu  
  Bölüm 1 KV Hastalıklar ve Risk Faktörleri ppttıklayınız
  Bölüm 2 KVR SCORE-SCORE -TR ppttıklayınız
     
  Hastalık Yönetim Platformu standart İl Sunumu pptxtıklayınız
     
Ek 4. Vaka Örnekleri İnme Vakalar docxtıklayınız
  Koroner Arter Hastalığı Vakalar docxtıklayınız
  Böbrek Hastalıkları Vakalar docxtıklayınız
  Hipertansiyon ve KVR Vakalar docxtıklayınız
     
Ek 5. İl Eğitimleri Katılımcı Belgesi   doctıklayınız
     
Ek 6. Kronik Hastalık İzlemi Eğitim Kayıt Formu   xlsxtıklayınız
     
İzlem Kılavuzları İnme İzlem Kılavuzu pdftıklayınız
  Koroner Arter Hastalığı İzlem Kılavuzu pdftıklayınız
  Kronik Böbrek Hastalığı İzlem Kılavuzu pdftıklayınız
  Hipertansiyon İzlem Kılavuzu docxtıklayınız
  Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi İzlem Kılavuzu doctıklayınız
     
İl Eğitim Görselleri KAH, İnme, KBY Öğrenim Hedefleri 70x100 cm pdftıklayınız
  KAH, İnme, KBY, Yaşlı  İl Eğitim Programı 70x100 cm pdftıklayınız
  1. Modül İl Eğitim Programı pdftıklayınız
  Aktivite Şeması 70x100 cm pdftıklayınız
  Beklenti Ağacı 70x100 cm pdftıklayınız