Aile hekimine yapılacak ödeme esasları; 30/06/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4198 sayılı kararla yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği dördüncü bölüm madde 18’de belirlenmiştir.

30/06/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4198 sayılı kararla yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne göre aile hekimlerinin yaşlı izlem ve taraması yapması gerekmektedir.

Yaşlılık ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik yaşlılık döneminde bireyin bağımsızlığının onurlu bir şekilde sürdürülmesi genel sağlığının en üst düzeyde olmasının sağlanması ve engelliliğin azaltılarak bakım ihtiyacının olabildiğince geciktirilmesi amacıyla yaşlı izlem eğitimleri verilmektedir. Bu kapsamda Yaşlı izlemi eğitim sunumları aşağıda yer almakta olup süreç içerisinde eğitimler güncellenerek Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi’ne de eklenecektir.

 

Yaşlı izlemi eğitim sunumları

1. Yaşlı Hastalarda Anamnez pptxtıklayınız

2. Yaşlı Fizik Muayene pptxtıklayınız

3. Yaşlı Hastayı Değerlendirmede Kullanılan Diğer Testler veLaboratuvar Testleri pptxtıklayınız

4. Yaşlı Hastayı Değerlendirmede Kullanılan Fonksiyonel Testler pptxtıklayınız

5. Nöropsikiyatrik Testler pptxtıklayınız

6. Yaşlı Bireylerde Sağlık Taraması ve Koruyucu Hekimlik pptxtıklayınız

7. Yaşlı İzlemi pptxtıklayınız

8. Geriatrik Sendromlar pptxtıklayınız

9. Yaşlı İzlemi Hekim Eğitim Modülü pdftıklayınız

10. Çok Yönlü Yaşlı Değerlendirmesi ve İzlem Kılavuzu pdftıklayınız

11. Vaka örnekleri 

      i.  Vaka 1 Anamnez Fizik Muayane docxtıklayınız

      ii. Vaka 2 Koruyucu Hekimlik docxtıklayınız

      iii. Vaka 3 Düşme docxtıklayınız

      vi.Vaka 4 Üriner inontinans tıklayınız

      v. Vaka 5 Depresyon docxtıklayınız

12- Roll play 

      i.  Role-Play 1 docxtıklayınız

      ii. Role-Play 2 docxtıklayınız