Ulusal Kanser Danışma Kurulları

UKDK kanserle ilgili ulusal politikaların oluşturulmasında, kanserden korunma önlemlerinin alınmasında, kanserin erken teşhisine yönelik tarama programlarının oluşturulmasında, kanserli hastaların tanı, tedavi ve izlemlerinde karşılaşılan sorunlara çözüm aranmasında, kanserle ilgili çalışmaların ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanmasında, kanser ve kanserle ilgili konularda toplumun ve kamu oyunun bilgilendirilmesi ve eylem planları hazırlanmasında tavsiye niteliğinde görüş bildirmek üzere kurulmuştur.( Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkındaki 03.10.2017 tarih 934 sayılı Yönerge gereği )
Hukuki dayanak
Ulusal Kanser Danışma Kurullarımız bir ana 18 alt kurul olmak üzere toplam 19 kuruldan oluşmaktadır.

Epidemiyoloji ve Kayıt Kurulu
Elektromanyetik Alanlar Sağlık Etkileri Değerlendirme Kurulu
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kurulu 
İnsan Kaynakları Kurulu
Kanser Tedavi Kurulu
Meslek Hastalıkları ve Kanser Kurulu
 Onkolojik Araştırmalar Alt Kurulu 
Preventif Onkoloji Kurulu
Radyasyon Güvenliği Kurulu
Tıbbi Jeoloji Kurulu
Erken Tanı ve Tarama Alt Kurulu

a. Meme Kanseri Alt Kurulu
b. Serviks Kanseri Alt Kurulu
c. Kolon Kanseri Alt Kurulu)
d. Diğer Kanser Taramaları Alt Kurulu

i. Ürolojik Kanserler Alt Kurulu
ii. Akciğer Kanseri Taramaları Alt Kurulu
iii. Mide Kanseri Taramaları Alt Kurulu
iv. Cilt kanseri Taramaları Alt Kurulu

UKDK Hasta Okulları Kurulu
Yukarı