Özgeçmişi :

31.05.1935 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul’da ve 1955 yılında başlayan Üniversite eğitimini İstanbul Tıp Fakültesinde askeri öğrenci olarak 1961 yılında tamamladı. 1961-1962 yılında GATA’da intemTük, 1962-1964 yılları arasında Sarıkamış’ta Kıt’a hizmetini yaptı. 1964 yılında kazandığı İç Hastalıkları Uzmanlık sınavından sonra aynı yıl asistanlığa başladı. Uzmanlığının ilk yılında “Yılın Asistanı” seçildi (Belge-1). 1968 yılında İç Hastalıkları Uzmanı oldu. Aynı yıl Başasistanlık imtihanını kazanarak 1968-1969 yılları arasında Başasistanlık yaptı. Asistanlığı sırasında “American Medical Ascociation”ın açtığı ECFMG imtihanını kazanarak Texas Üniversitesi, Houston-M.D. Anderson Tümör Enstitüsünde başlayacak olan klinik Fellow’luk için 1969 yılında Amerika’ya gitti. Orada Prof.Dr.M.Samuel, Prof.Dr.Leary ve Prof.Dr.Alexanian gibi ustalardan iki yıl klinik onkoloji eğitimi gördü. Klinik Fellow’luğu sonunda “Akciğer Kanserinde non-infeksiyöz ateş” araştırması ile başarılı oldu.

1971 yılında döndüğü Amerika’dan sonra 1971-1972- yılları arasında “Kıbrıs Türk Alay Başhekimliği” yaptı. Oradan dönüşünde GATA’da Başasistanlığının son bir yılını tamamlayıp 1973 yılında Doçent oldu. Uzun süredir sürdürdüğü kanser araştırmaları nedeni ile Türkiye’de ilk Tıbbi Onkoloji diploması verilen grubun içinde yer aldı. Hemen arkasından İç Hastalıkları kliniği içinde ayrı bir seksiyon olarak Tıbbi Onkoloji çalışmalarını başlattı. Biri 1975’te diğeri 1979 yılında Karolenska-Stokholm, Radium Hermet’te Prof.Dr. Einhom ile iki kez çalıştı.

Türkiye’de 1984 yılında Kemik İliği Transplantasyonu çalışmalarını başlattı. Aynı yıl Tıbbi Onkoloji içinde KIT ünitesini kurdu. Bu ünite IBMRT’a Türkiye’den ilk üye olarak katıldı. KIT çalışmaları için üç yıl süre ile TÜBİTAK’tan hazırladığı proje ile destek aldı. Alınan sonuçlar TÜBİTAK gözetiminde yayınlandı. KIT çalışmaları sırasında sonuçları başarılı otoloğ ve allogeneik KIT alanında Türkiye’de birçok ilkleri gerçekleştirdi. Tıbbi Onkoloji ve Hematolojinin beraberce paylaştıkları ayrı ve modern bu bina içinde tasarlanan KIT ünitesi ile çalışmalarına hız kazandırmış ve bu bina içinde tasarlanan KIT ünitesi ile çalışmaların daha iyi koşullarda yapılmasını sağlamıştır.

1976-1990 yılları arasında GATA Bülteni yayın Kurulu’nda yer aldı. 1990-1995 yılları arasında GATA Tıp Bülteni’nin Editörlüğünü yaptı. “İç Hastalıkları Tanı ve Tedavisi I,II,III,IV Cilt (2000 sayfa) kitap serisinin editörlüğünü yaptı.

GATA Meme Kanseri sempozyumu, GATA Hodgkin Hastalığı sempozyumu, GATA sindirim sistemi kanserlerinde yenilikler sempozyumu, XXVI. Ulusal Türk Tıp Kongresi gibi aktivitelerin düzenleme kurullarında aktif olarak yer aldı. Uluslar arası kongrelerden Second Congress of the Mediterranean Society of Therapy’nin International Scientifıc Advisory Board’unda; International NATO Military and Cıvıl 3rd Blood Conference’inde genel sekreter olarak çalıştı. 29 International Congress of Military Medicine, 18-25 September, 1993 ’te organizasyon komitesinde yer aldı. On bir kitabı, çeşitli Tıbbi dergilerde yayınlanan 100’den fazla bilimsel yazısı vardır.

Ayrıca ilköğretim yıllarından beri resimle ilgilenen Prof. Dr. A. Önder BERK; beş kişisel sergi açtı, birçok karma sergiye katıldı. Resimlerinin bir bölümünü içeren bir resim kataloğu, bir şiir kitabı, “Yol Üstü Pencereler” adlı bir romanı bulunmaktadır. Evli, iki çocuk babasıdır.