Prof. Dr. Fikri İçli

1948 yılında Sivas da doğdu. Lise öğrenimini TED Ankara Koleji ve üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra 1 yıl aynı fakültede ortopedi asistanlığı yaptı. Daha sonra ABD’ne giderek 1973 yılında Louisville Üniversitesi’nde İç Hastalıkları ihtisasına başladı ve 1976 yılında mezuniyetini takiben Chicago Üniversitesi’nde Medikal Onkoloji yan dal ihtisasına başladı ve 1978 yılında mezuniyetini takiben 1 yıl da aynı fakültede öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1979 yılı sonunda Türkiye ye dönerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi, 1983 yılında İç Hastalıkları doçenti oldu. 1984-86 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı başkanlığını yaptıktan sonra Mayıs 1988 de ülkemizde mevcut birkaç medikal onkoloji bölümünden biri olan A.Ü.T.F. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nı kurdu ve başkanı oldu. Aralık 1988 de profesörlüğe yükseltildi.

Dr. İçli 1988 yılından beri aynı bilim dalının başkanlığını yürütmekte olup bugüne kadar 30 civarında medikal onkolog yetiştirmiştir. Dr. Içli’nin yetiştirdiği tıbbi onkologlar daha sonra ülkemizin değişik şehirlerinde toplam 9 üniversitede (Gazi, KTÜ, Antalya, Dicle, Selçuk, Başkent, Mersin, Yıldırım Beyazıt ve Fatih üniversiteleri) Tıbbi Onkoloji Bilim Dallarını kurdular.

Dr. İçli Ankara Üniversitesi bünyesinde 1991 yılında kurmuş olduğu Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde barındırdığı Tıbbi Onkoloji, Cerrahi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Pediatrik Onkoloji birimleri ile ülkemizde ilk defa multidisipliner çalışma ve araştırma geleneğini başlatmıştır. Dr. İçli halen söz konusu merkezin müdürlüğünü de yürütmektedir.

Dr. İçli, multidisipliner çalışma konusundaki çabalarını ülke sathında da yaygınlaştırmak amacıyla Hacettepe ve İstanbul Üniversitelerinden birkaç arkadaşı ile birlikte Türk Onkoloji Grubu’nu kurdu. TOG kanser konusunda multidisipliner araştırma kültürünün ülkemizde yerleşmesine öncülük etmiştir. Türk Onkoloji Grubu (TOG) günümüzde 16 araştırma grubu ile ülkemizde tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi başta olmak üzere kanser ile ilgilenen tüm klinik, temel bilim insanlarının bir arada yaptıkları araştırmalarla ülkemizin adını duyuran bir kuruluş haline gelmeye başlamıştır.

Dr. Fikri İçli araştırıcı olarak TOG bünyesinde ülkemizde onkoloji alanında ilk randomize klinik çalışmaları başlatmış ve yayınlamıştır. Dr. içli’nin yürütücüsü olduğu bu çalışmalar daha sonra klasik onkoloji kitaplarında ülkemizin adını duyurmuştur. Dr. İçli özellikle meme kanseri tedavisinde, tarihsel gelişmelerle eş zamanlı olarak, ülkemizde de TOG Meme Kanseri çalışma grubu ile birlikte yaptığı klinik çalışmalarla önemli katkılarda bulunmuştur. Dr. Içli’nin araştırmalarında daha çok hastaların yararını her zaman birinci öncelikte olmak kaydıyla, ülkenin ekonomik çıkarlarını da ön planda tutmuştur.

Dr. İçli ülkemiz insanının birlikte bir şeyler yapabileceği inancını her zaman korumuş ve tüm meslek yaşamı boyunca ülkemizdeki araştırıcıların bir araya gelerek birlikte çalışmalar yapması için çabalamıştır. Ülkemizde prospektif araştırmalar ile ilgili mevzuatın iyileştirilmesi konusunda da yoğun çaba sarf etmiştir.

Dr. İçli, Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Derneği yönetim kurulu üyeliği ve seçilmiş başkanlık görevleri esnasında tıbbi onkoloji uzmanlığı özlük haklarının geliştirilmesinde çaba sarf etmiştir. Ülkemizde düzenlenen Ulusal Kanser Kongrelerinde başkanlık görevlerinde bulunmuştur.

Dr. İçli ülkemizde tıp yayıncılığının gelişmesine de önemli katkılarda bulundu. 1992-1997 yılları arasında Türk Tıp Bilimleri Araştırma dergisinin editörlüğünü yaptı ve ülkemizde ilk kez düzenli editörler kurulu toplantıları ve hakem sisteminin yerleşmesine öncülük etti. Ülkemizde yayınlanan tıp dergilerinin uluslar arası standartlara ulaşmasını sağlamak ve bu dergilerin uluslar arası düzeyde tanınırlığını arttırmak amacıyla TÜBİTAK-ULAKBİM bünyesinde Türk Tıp Dizini oluşturulmasını sağladı ve uzun yıllar Türk Tıp Dizini Kurulu başkanlığını yürüttü.

Dr. İçli uluslar arası alanda da ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. Avrupa Medikal Onkoloji Cemiyeti (ESMO) nezdinde ülkemizi temsil etmiş ve 2006 ESMO kongresinin İstanbul’da düzenlenmesinde arkadaşları ile birlikte katkıda bulunmuş ve kongre düzenleme kurulunda yer almıştır. Dr. İçli ayrıca Akdeniz Onkoloji Cemiyeti (MOS) yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve başkanlığı görevlerini yapmıştır. 10. Akdeniz Onkoloji Kongresi 2010 yılında Dr. Içli’nin başkanlığında ülkemizde düzenlenmiştir.

Dr. İçli’nin çoğunluğu yurt dışında yayınlanan dergilerde olmak üzere 180’nin üzerinde makalesi, 10’un üzerinde kitap bölümü bulunmaktadır.