Prof. Dr. Namık Çevik’in

Özgeçmişi:

Konya Beyşehir’de ilçesinde 1934 yılında doğdu. 1953’te Konya Lisesinden, 1959’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsünde asistan olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları eğitimine başladı. Asistanlığın son senesinde Prof. Dr. Burhan Say gözetiminde “Pediatrik Hematoloji” konusunda tez çalışmalarını yürüttü. 1963 yılı Temmuz ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzmanlığını almasını takiben eşi Dr. Necla Çevik ile birlikte ABD’nin Virginia eyaleti Charlottesville kentinde bulunan Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bölümünde Eylül 1963 tarihinde fellowluğa ( ikinci dal uzmanlık çalışmalarına ) başlamıştır. Burada Prof. Dr. Audry Brown ile Eritrosit Enzimleri araştırmalarını yürütürken Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Hastalarının tedavilerini yönetmiş, bunun yanında Tıp Fakültesi öğrencilerinin Hematoloji laboratuvar pratiklerinin konsültanlığını üstlenmiştir.

Çevik, 1965 yılı Temmuzunda Virginia’dan New York’a geçmiş ve burada Sloan Kettering Research Institute ve Memorial Cancer Center’de  “Pediatrik Onkoloji Çocukluk Çağı Kanserleri” bölümünde fellowluğa başlamıştır. Bu kurumlarda, başta Medikal Onkolog olan Prof. Dr. Karnofski olmak üzere Pediatrik Onkolog Prof. Dr. Audrey Murphy ve Prof. Dr. Charlotte Tan ile birlikte Çocuk Kanser Hastalarının tedavilerinin yanı sıra kemoterapiye rezistan Evre IV hastalarına yeni üretilen ilaçların verilerek gerçekleştirilen Faz II ve III çalışmalarına katılmıştır.

1966 yılı Ağustos ayında askerlik görevini ifa etmek üzere Türkiye’ye dönen Çevik önce Ankara’da Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Başasistanı olarak göreve başlamış, genel çocuk hastalıkları yanında Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji hastalarının da tedavilerini üstlenmiştir. Mayıs 1970-Kasım 1971 yılları arasında askerlik hizmetini Konya Askeri Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak tamamlamıştır. Kasım 1971’ de hocası Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın daveti üzerini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başlamış ve ilk icraat olarak, o güne kadar Türkiye’de bulunmayan “Pediatrik Onkoloji” Bilim Dalını kurmuş ve çalışmalarını özellikle Çocukluk çağı kanser hastalarının tedavileri yönünde yoğunlaştırmıştır. Bu hastaların tanı ve tedavilerinin Pediatrik Onkoloji, Pediatrik Patoloji, Pediatrik Cerrahi ve Radyotetrapi gözetiminde bir ekip tarafından yönetilmesi fikri bu merkezde oluşmuştur.

1969 yılında dışarıdan başvuru ile sınava girerek Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti ünvanını almış, 1975 yılında profesörlüğe, 1981’de Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Başhekimliğine,  1981’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığına, 1981’de de Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enstitüsü Müdürlüğüne getirilmiştir.1982 yılında Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi Yan Dal uzmanlıklarını aldı. Aynı Yıl, 2547 no.lu yasa çerçevesinde Medikal Onkolog Prof. Dr. Dinçer Fırat ile birlikte Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyelerinde birer Onkoloji Enstitüsü kurulmasına ön ayak olmuştur.

Hacettepe üniversitesi Pediatrik Onkoloji Dalında geçirdiği 16 yıl süresince (1971 – 1987) beşbinin üstünde “Çocukluk Çağı Tümör Vakası” tanı ve tedavisini yönetmiş ve asistanlara ilk günden itibaren eğitime başlamak suretiyle bugün Türkiye’de mevcut pediatrik Onkolog ve Pediatrik Onkoloji Öğretim Üyelerinin %50’den fazlasının bu alanda yetişmelerinde direkt veya indirekt etkisi olmuştur.

1987 yılında İzmir’ de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Çevik, Pediatrik Hemotoloji ve Onkoloji bilim dallarını kurarak bu alandaki hizmetlerini sürdürmüştür. Dokuz Eylül Üniversitesine Magnetik Rezonans, Lipotripsi (böbrek ve safra taşlarını nonoperatif olarak kırma yöntemleri), modern bir radyoterapi birimi kurulmasını sağlamıştır.

1992 yılında Türkiye’nin III’ncü Onkoloji Enstitüsünü, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurmuştur. Aynı tarihlerde ilk Acil Anabilim Dalı ve çağdaş bir Acil Servis hizmete girmiş, ABD’nden davet edilen bir Acil Tıp Uzmanı gözetiminde Pediatrik ve Erişkin Acil Tıp Hizmetleri, o güne kadar var olmayan bir boşluğu doldurarak tüm Türkiye’ye yayılmıştır.

Dr. Namık Çevik, yasa gereği iki devre ( 5+4 ) yıl rektörlük yaptıktan sonra 1996 yılında bu görevden ayrılmış 1998 yılında da kendi isteği ile emekli olmuştur. Mayıs 2000 tarihinde Başkent Üniversitesinde Rektör Danışmanı olarak başladığı görevine 2004 yılından itibaren de Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Çevik evli ve iki çocuk üç torun sahibidir.