Prostat, erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezidir. Kalın bağırsağın son kısmının önünde ve mesanenin altında yerleşmiştir. İdrar yolunu çepeçevre sarar. Sağlıklı prostat bezi gençlerde yaklaşık bir ceviz büyüklüğündedir. Yaşlanma ile birlikte büyüme eğilimindedir. Prostat bezini oluşturan hücrelerin kontrolsüz bölünmesi sonucu prostat kanseri gelişebilir. Bu kanser hücreleri zamanla prostatı terk edip başta kemikler olmak üzere başka organlara yayılabilir. Erkeklerde ileri yaşlarda görülen en sık kanser türlerindendir. Prostat kanseri ABD’de erkeklerde ikinci sıklıkta görülmektedir. Her yıl kanser tanısı konulan üç erkekten biri prostat kanseridir. Ülkemizde daha az sıklıkla görülmektedir.

Bu amaçla Müdürlüğümüze bağlı kurumlarımızda halkın bilinç ve bilgi seviyesini artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları yapılmış çeşitli etkinlikler ve eğitimler düzenlenmiştir. Bu kapsamda;

  • Tüm Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından halka “15 Eylül Dünya Prostat Günü” ile ilgili eğitim verilmiştir.
  • Sinop Merkez ve ilçe Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından, Pazar yerleri, Halk Eğitim Merkezi, kahvehane gibi nüfus akışının fazla olduğu yerlerde 1000’e yakın kişiye eğitimler verilmiş olup, konu ile ilgili bilgilendirme el broşürleri dağıtılmış afişler halkın görebileceği yerlere asılmıştır.
  • İlimiz merkez ve ilçe devlet hastanelerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde hizmet içi eğitimler düzenlenmiş olup personeller bilgilendirilmiştir.
  • Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Kanser Birimi tarafından, Müdürlüğümüz web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında bilgilendirme notunun yayınlanması sağlanmıştır.
  • İlimiz ve ilçelerde yerel basını bilgilendirilmiş olup, bilgi notunun yayınlanması sağlanmıştır.