Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kanser Kayıtçılığının

Geliştirilmesi alt-bileşeni kapsamında Ankara’da Veri Analizi ve Kalite Denetimi 1-Temel Biyoistatistik Eğitimi gerçekleştirildi.

Kanser Daire Başkanlığı organizasyonunda gerçekleşen eğitimde; araştırmalarda istatistiğin yeri, değişkenlerin ölçüm skalası ve uygun veri özetleme teknikleri, örnekleme yöntemleri, örnekleme dağılışları, tahminleme ve hipotez testi ile ilgili temel kavramaları hakkında bilgi verildi.

24-25 Nisan tarihleri arasında Ankara’da yapılan  “Veri Analizi ve Kalite Denetimi 1-Temel Biyoistatistik Eğitimine” kanser kayıtçılığında görev yapan sağlık çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.