Rahim ağzı kanseri, dünyada kadınlarda meme kanseri, kalın bağırsak ve akciğer kanserlerinden sonra dördüncü sırada görülürken, ülkemizde de ilk on kanser türü içinde yer alarak önemini korumaktadır. Ülkemizde rahim ağzı kanserinin görülme sıklığı yüz binde 4,3’tür. 

Ülkemizde yıllardır pap- smear testi ile serviks kanseri taraması yapılırken bilimsel veriler eşliğinde akademisyenlerle yapılan çalışmalarda HPV- DNA testlerinin çok daha etkin olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle 2014 Ağustos ayından itibaren birinci basamak sağlık kuruluşlarında HPV- DNA testi ile tarama yapılmaya başlanmıştır. Alınan testler, Ankara ve İstanbul’daki laboratuvarlarda uluslararası kalite standartlarında, insan hatasını en aza indirecek tam otomatik cihazlar ile değerlendirilmektedir. 

HPV- DNA testleri 30-65 yaş arası tüm kadınlarımıza Toplum Sağlığı Merkezlerine bağlı KETEM’lerde, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde 5 yılda bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Kırsal ve dezavantajlı gruplarımıza mobil tarama araçları ile tarama hizmetlerimiz de devam etmektedir. 

HPV pozitifliği bulunan kişilerin uzun süre bu etkene maruz kalması sonucu kanser olma olasılığı artmaktadır. Bulaşıcılıktan sonra kanser görülme durumu, genellikle en az 5 yıl ve sonrasındadır. 

Tarama sonucu pozitif çıkan olguların hepsinde kanser gelişmesi beklenmez. Ancak yüksek riskli HPV onkojenik gen tiplerine sahip olanlarda, kanser gelişme olasılığı yüksek olması nedeniyle bu kişilerin ileri teşhis merkezlerimizde takipleri yapılmaktadır. Taramaya katılan her 100 kişiden 2’si ileri teşhis merkezlerimize yönlendirilmektedir. Tarama programına düzenli katılım sağlayan kadınlarımızın erken teşhis ile tamamen tedavi edilmesi mümkündür.

Dünyada ve ülkemizde görülen Covıd-19 Pandemisi nedeni ile tarama oranlarımızda düşüş görülmesine rağmen diğer ülkelerden farklı olarak kanserin Covid-19 hastalığına oranla daha hayati sorunlara yol açıp ölüm oranlarını artıracağı düşüncesi ile Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda gerekli önlemler alınarak vatandaşlarımıza tarama hizmetlerimiz devam etmiştir. 

Pandemi dönemi olmasına karşın 2020-2021 yılında serviks kanseri taramalarından yaklaşık 2 milyon vatandaşımızfaydalanmıştır.

Serviks kanserinden korunmak için;

  • 30 yaşından itibaren tarama testlerini düzenli bir şekilde yaptırmak,
  • Sağlıklı beslenmek,
  • Bu kanserde önemli bir risk faktörü olan sigara kullanmamak,
  • Güvenli cinsel ilişki,
  • HPV aşısı yaptırmak gerekmektedir.

Serviks kanserinin belirtileri;

  • Anormal vajinal kanama
  • Beklenmeyen anormal vajinal akıntı
  • Pelvik ağrı
  • Cinsel ilişki sırasında ağrı veya lekelenme şeklinde sıralanabilir.