1

Ülkemizde kanser kayıt çalışmaları; veri girişi, verilerin saklanması, dublikasyon ve kalite kontrol çalışmaları, kayıtçılık için özel geliştirilmiş Canreg Bilgisayar Programı'nda yapılmaktadır.

9-11 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya ilinde “Canreg-5 Bilgisayar Programı” eğitimi yapılmıştır.

Bu eğitime Antalya ili kanser kayıt merkezinden 4 personel ve 8 hastane kanser kayıt biriminden 11 kanser kayıt elemanı katılmıştır. 

2

3