Daire Başkanlığımız tarafından, 2-3 Kasım 2022 tarihlerinde KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görevli hekim, ebe ve hemşirelere yönelik "Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri Uyum Eğitimi” düzenlenmiştir.