1. Satınalma ve Planlama;
 •  Başkanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda yıllık genel bütçe planlamalarını yapmak. Kanser Taramaları, Kanser Kayıtçılığı Eğitimleri ve Farkındalık Faaliyetleri konusunda, sempozyum, panel, çalıştay, seminerler ile ilgili satınalma süreçlerini yürütmek.
 • Kanser Taramaları, Kanser Kayıtçılığı Eğitimleri ve Farkındalık Faaliyetleri ve diğer ihtiyaç duyulan mal alımları ile ilgili satınalma işlerini yapmak.
 • 81 il değerlendirmeleri neticesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve malzemelerin satınalma süreçlerini yürütmek.
 • İhale süreçlerinde satınalma birimi ile koordinasyonu sağlayarak ilgili yazışmaları yapmak.
 • Başkanlığımız tarafından alınan mal/malzemelerin ilgili yerlere dağıtımı konusunda koordinasyonunu ve ilgili yazışmaları sağlamak.
 1. SSGDP (Dünya Bankası) Yürütülmesi
 • SSGDP kapsamında Dünya Bankası faaliyet planlarını yöneterek gerektiğinde değişiklikleri yapmak.
 • Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (Dünya Bankası) kapsamında yapılan projeler ile ilgili satın alma süreçlerini ve koordinasyonu sağlamak.
 • SSGDP kapsamında proje izleme değerlendirmeleri ve göstergelerini takip ederek Dünya Bankasına geri bildirimde bulunmak.
 1. Dış İlişkiler ve Planlama;
 • Başkanlığımız üyesi olduğu yurtdışı kuruluşlar ile ilgili yazışmalarda koordinasyonu sağlamak.
 • Yurtdışı görevlendirmeler ile ilgili yazışmaları yapmak ve ilgili olurları almak.
 • Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü aracılığı ile Yurtdışı kuruluşlardan gelen yazıların cevaplanması ve koordinasyonunu sağlamak.
 1. Diğer;
 • Daire Başkanları için belirlenmiş ortak görev, sorumluluk ve yetkileri yerine getirmek.
 • Başkanlıkta yapılan işlerin kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.
 • Kurum faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
 • Hukuk Müşavirliği tarafından gönderilen firmalar ile ilgili yazışma ve talepleri cevaplandırmak.