• Kanserle mücadelede gerekli koruyucu ve önleyici hizmetlerle tarama hizmetlerinde koordinasyon içinde kanser hizmetlerini planlama, yürütme, çalışmaları değerlendirme, raporlama ve denetlemede katkı sağlamak,
  • Birimlerle iş birliği faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.
  • Koruyucu kanser hizmetleri alanındaki her türlü eğitim materyalini hazırlamaya katkı sağlamak,
  • Kanser kontrole yönelik mevzuat çalışmalarını yürütmek,
  • Ulusal Kanser Danışma Kurulu'nu oluşturarak, belli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekretarya işlemlerini yürütmek.
  • Eğitim ve staj formlarını takip etmek
  • İl Kanser Danışma Konseylerinin faaliyetlerini takip etmek
  • İdari iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
  • Kanser programlarında kullanılacak cihazların alım süreçleri ile organizasyonlara katkı sağlamak, komisyonlarda görev almak,
  • Kanser ile ilgili projeleri birimlerle iş birliği içinde hazırlamak, yürütmek
  • Kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü istek, öneri, dilek ve şikayetler ilgili kişi veya kişilerle görüşülerek cevap verilmesi,