• Kanser taramaları ile ilgili her türlü istatistikî bilgileri toplayarak veri analizlerini yapmak
  • Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak
  • Tarama programlarında kullanılacak cihazların planlanması ve alınması ile ilgili koordinasyon sağlamak, çalışma programlarını oluşturmak
  • Toplum tabanlı ve fırsatçı kanser taramalarında aile hekimliği, TSM, SHM, AÇSAP ve Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) arasında ilgili birimlerle koordineli olarak iş birliğini sağlamak.
  • Koruyucu kanser hizmetleri konusunda, halkın eğitimi için gerekli çalışmaları iş birliği içinde yürütmek, koordine etmek ve denetlemek
  • Kanserle mücadelede gerekli koruyucu kanser hizmetlerini planlamak, yürütmek, çalışmaları değerlendirmek, raporlamak ve denetlemek
  • Kanser tarama sistemlerini geliştirmek, koruyucu kanser hizmetleri alanındaki eğitim materyallerini hazırlamak
  • Ulusal kanser tarama standartlarını uygulamak ve etkin yürütülebilmesi için ilgili birimler ile iş birliği yapmak
  • Kanserle mücadele için gerekli sağlık tesislerini ilgili birimlerle koordineli olarak planlamak, kurulmasını sağlamak