• Ülkemizde uluslararası standartlara uygun kanser kayıtçılığı yapmak,
  • Kanser kayıtçlığı konusunda ulusal kanser kontrol programları yapmak,
  • 81 ilden kanser verilerini nüfus tabanlı aktif kanser kayıtçılığı yaparak toplamak,
  • Kanser verilerinin kalitesini tamlık, geçerlilik ve zamanındalık kriterlerine göre değerlendirmek,
  • Kanser verilerini diğer ülke verileriyle karşılaştırarak cinsiyet, yaş ve kanser türü gibi değişkenlere göre analiz edip yıllık raporlar halinde yayınlamak,
  • Kanser kayıt elemanlarının üç aşamalı (Temel Eğitim, SEER Özet evreleme ve Can-Reg Bilgisayar Eğitimi) sertifikalı eğitimlerini yapmak. Ayrıca kanser kayıt elemanlarına veri analizi ve kalite değerlendirme eğitimleri vermek,
  • Ülke genelinde epidemiyolojik çalışmalar yapmak,
  • Kanser kayıt merkezlerinin belirli aralıklarla kalite kontollerini yapmak,
  • Kanser kayıtçılığı ve epidemiyolojisi ile ilgili sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.
  • CanReg5 uygulamasını indirmek için tıklayınız.