Farkındalık;

  • Kanserle ilgili halkın bilinç düzeyini ve dolayısıyla taramaları artırmak amacıyla farkındalık etkinlikleri planlamak ve düzenlemek
  • Kanserle ilgili özel gün, hafta ve aylarda 81 ilde farkındalık etkinliklerinin yapılmasını sağlamak
  • İllerde yapılmış olan etkinliklerin izleyip değerlendirmek, uygun olan etkinliklerin web sayfasında yayınlanması için web birimine göndermek
  • Farkındalık oluşturmak amacıyla kurum içi ve dışı eğitim, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek
  • Kanserle ilgili basılı materyal (afiş, broşür, kitapçık vs) ve videoları hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak
  • Bilgi ve belge arşivini yapmak.

İletişim;

  • Başkanlığımız görev alanında yer alan etkinlik/çalışmaların takibi, yazılı ve görsel materyallerin temini, gerekli programlarla işlenip hazırlanması, ilgili mecralarda yayımlanması,
  • Yayınlanması uygun görülen bilgi/belgelerin; basın, medya, kurum, kuruluşlar ile medya iletişimin bilgi paylaşımının yapılması
  • Kanser konusunda çalışan Sivil Toplum Kuruluşları ile her türlü iş birliği ve koordinasyonun sağlanması,
  • Bilgi ve belge arşivini yapmak.

 

 

2019 KD ozel gun takvim KDB A3 * 2020 Yılı Farkındalık Etkinlikleri Takvimi İçin TIKLAYINIZ