Farkındalık;

 • Kanserle ilgili halkın bilinç düzeyini ve dolayısıyla taramaları artırmak amacıyla farkındalık etkinlikleri planlamak ve düzenlemek
 • Kanserle ilgili özel gün, hafta ve aylarda 81 ilde farkındalık etkinliklerinin yapılmasını sağlamak
 • İllerde yapılmış olan etkinliklerin izleyip değerlendirmek, uygun olan etkinliklerin web sayfasında yayınlanması için web birimine göndermek
 • Farkındalık oluşturmak amacıyla kurum içi ve dışı eğitim, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek
 • Kanserle ilgili basılı materyal (afiş, broşür, kitapçık vs) ve videoları hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak
 • Bilgi ve belge arşivini yapmak.

Çalışan Personeller İletişim:

Gülten ATLI                    : 0312 565 6010

Hünkar ÇELİKER           : 0312 565 6017

İletişim;

 • Başkanlığımız görev alanında yer alan etkinlik/çalışmaların takibi, yazılı ve görsel materyallerin temini, gerekli programlarla işlenip hazırlanması, ilgili mecralarda yayımlanması,
 • Yayınlanması uygun görülen bilgi/belgelerin; basın, medya, kurum, kuruluşlar ile medya iletişimin bilgi paylaşımının yapılması,
 • Kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü istek, öneri, dilek ve şikayetler ilgili kişi veya kişilerle görüşülerek cevap verilmesi,
 • Kanser konusunda çalışan Sivil Toplum Kuruluşları ile her türlü iş birliği ve koordinasyonun sağlanması,
 • Bilgi ve belge arşivini yapmak.

Çalışan Personeller İletişim:

Tülay BAYRAMOĞLU    : 0312 565 6035              

 2019 KD ozel gun takvim KDB A3 * 2020 Yılı Farkındalık Etkinlikleri Takvimi İçin TIKLAYINIZ