Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatı bünyesinde kapsam dahilinde 2012 yılından beri yürütülen kalite çalışmalarına TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem (KYS)  gereği her yıl Dış Tetkik Süreci öncesinde YGG Toplantısı gerçekleştirilmektedir. 2014 yılında ilk TS EN ISO 9001: 2008 KYS belgesini alan kurumumuz hali hazırda 26.06.2023 tarihine kadar geçerli olan TS EN ISO 9001:2015  Kalite Yönetim Sistem (KYS)  Belgesini 3. Kez yenileyerek almaya hak kazanmıştır. Her belgelenme süresi 3 yıl geçerli olup bu  süre içerisinde her yıl olmak üzere 1. ve 2. Gözetim Tetkikleri Belgelendirme kuruluşunca gerçekleştirilmektedir. Kurumumuz bugüne kadar ki dönemde herhangi bir uygunsuzluk alınmamıştır.

Kalite Yönetim Sistemimizin sürdürülebilirliği noktasında Genel Müdürlük olarak Kurumumuzda TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna göre 28- 29 Haziran 2022 tarihlerlerinde TSE Tetkik Heyetince 1. Gözetim Tetkiki yapılacaktır.

Dış Tetkik öncesi ilgili standart maddesi gereği 2021 yılı İç Tetkikleri; 04 - 29 Nisan 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz Kalite Yönetim Temsilcisi (KYT) Gıda Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ Başkanlığında, Kalite Temsilciliği koordinesinde Genel Müdürlüğümüz Kalite Yönetim Birim Sorumluları (KYBS) ve İç Tetkik personeli işbirliği ile kapsam dahilinde tüm Merkez Birimlerimizde gerçekleştirilmiştir. Buna göre 2021 yılı KYS Birim Performans Raporları esas alınarak 2021 Yılı HSGM TS EN ISO 9001:2015 KYS Performans Raporu hazırlanmıştır.

TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.3 Maddesi ile PR02/HSGM Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Prosedürü gereğince; Üst Yönetimce, Genel Müdürlüğümüzün Kalite Yönetim Sisteminin uygunluk, yeterlilik, etkinliğinin ve sürekliliğini güvence altına almak için, yılda en az bir kez Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı (YGGT) düzenlenmesi gerekmektedir.

Buna ilişkin olarak 2021 yılı HSGM TS EN ISO 9001:2015 KYS Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı, Genel Müdürümüz Sn.Doç. Dr. Fatih KARA başkanlığında  başlamış, Genel Müdür Yardımcılarımız Sn. Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ, Sn. Uzm. Dr. Muhammet ÇÖMÇE, Sn. Dr. Mahmut AVCI, Kalite Yönetim Temsilcisi (KYT) Sn. Gıda Yük. Müh. Betül Faika SÖNMEZ, HSGM Daire Başkanları ve kalite ekibinin katılımlarıyla 21 Haziran 2022 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Lokman Hekim Salonunda Saat:13.30 da yüzyüze gerçekleştirilmiştir.

Açılışından kapanışına kadar ki tüm sürecin yönetim ekibince takip edildiği, katılım temsiliyetinin yüksek olduğu ve 1 saat süren söz konusu toplantıda; Genel Müdürlüğümüzde 2021 Yılına ait HSGM TS EN ISO 9001:2015 KYS Performans Rapor içeriğinde 2021 yılı HSGM Kalite Hedefleri, 2021 Süreç  Performans Hedefleri ve izlemleri gibi bir çok konu başlıkları KYT Betül Faika SÖNMEZ tarafından detaylı olarak sunulmuştur. Soru cevap şeklinde interaktif olarak geçen toplantıda Genel Müdürlüğümüz Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) uygunluk, yeterlilik ve etkinliğinin sürekliliğini güvence altına almak, KYS süreçlerini ve hizmet kalitesini ölçmek ve ihtiyaca göre iyileştirmek amacıyla; Kalite ve Süreç Hedefleri ile izlemeleri, İç Tetkik sonuçları, Risk ve Fırsatı Değerlendirme ve Analizi ve izlemleri ile kaynak ihtiyaçları gibi performans göstergeleri görüşülmüştür.
Genel Müdürümüz Sn. Doç. Dr. Fatih KARA ifadesinde ‘TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü, buradan hareketle de gelişmeyi sürdürmek anlamında kalite sisteminin sürdürülmesi gerektiğini belirtmiştir.
28-29 Haziran 2022 tarihleri arasında TSE yetkililerince yapılacak 1.Gözetim Tetkik sürecinin başarılı geçmesi dileği ile Kalite Yönetim Temsilcimize, Daire Başkanlarımız ve tüm kalite ekibine gösterdikleri gayret ve işbirliği için teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.

HSM 6324 1

20220621 13494020220621 13501220220621 142906