Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetlerin etkinlik, kalite ve verimliliğini artırmak, iyileştirici, düzeltici ve önleyici faaliyetlere katma değer sağlamak adına “Sağlıklı Hayat Merkezi İzleme ve Değerlendirme Formu” oluşturulmuş ve formun kullanılmasında görevli personele yol gösterici olması için “Sağlıklı Hayat Merkezi İzleme ve Değerlendirme Rehberi” hazırlanmıştır.

30.06.2020 tarihi itibari ile Sağlıklı Hayat Merkezlerinin yerinde izleme ve değerlendirmesi hazırlanan form ve rehber eşliğinde yapılacaktır.

SHM İzleme ve Değerlendirme Formu için pdftıklayınız.

SHM İzleme ve Değerlendirme Rehberi için pdftıklayınız.