Göçmen Sağlığı Merkezlerinde sunulan hizmetlerin etkinlik, kalite ve verimliliğini artırmak, iyileştirici, düzeltici ve önleyici faaliyetlere katma değer sağlamak adına “Göçmen Sağlığı Merkezi İzleme ve Değerlendirme Formu” oluşturulmuş ve formun kullanılmasında görevli personele yol gösterici olması için “Göçmen Sağlığı Merkezi İzleme ve Değerlendirme Rehberi” hazırlanmıştır.

01.07.2020 tarihi itibari ile Göçmen Sağlığı Merkezlerinin yerinde izleme ve değerlendirmesi hazırlanan form ve rehber eşliğinde yapılacaktır.

GSM İzleme ve Değerlendirme Formu için pdftıklayınız

GSM İzleme ve Değerlendirme Rehberi pdftıklayınız