Aile Hekimliği Uygulamalarında İzleme Ve Değerlendirme Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Merkez Ve Taşra Teşkilatında Çalışan Personelin Bilgi Ve Becerilerinin Artırılması Projesi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İzleme Değerlendirme ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan projeye 28 Aralık 2015 tarihinde son şekli verilerek Dünya Bankası tarafından onaylanmıştır.

Saha izleme ve değerlendirmeleri sonucunda proje üzerinde bazı revizyonlar yapılmış ve proje faaliyetlerine 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle başlanmıştır. Proje kapsamında sahada izleme ve değerlendirme faaliyeti yürüten personele yönelik izleme ve değerlendirme eğitimleri, eğitici eğitimleri ve ileri eğitim becerileri eğitimleri düzenlenecektir.

Projenin amacı; halkımızın erişilebilir sağlık hizmeti ihtiyacının karşılanması, çalışanların uygulama sorunlarının tespit edilmesi, hizmet sunucularının ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi amacıyla gerekli stratejilerin geliştirilerek nitelikli bir izleme ve değerlendirme kadrosunun Genel Müdürlüğümüze kazandırılmasıdır.

Proje ile hedeflenenler:

  • Merkez ve taşra teşkilatlarımızda izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürüten sağlık personelinin koruyucu sağlık hizmetleri sunumuna ilişkin bilgi ve becerilerini artırmak,
  • Daha etkin ve nitelikli koruyucu sağlık hizmeti sunumuna katkıda bulunmak,
  • Personeli aynı amaç ve hedefler ekseninde buluşturabilmek,
  • Personelin moral ve motivasyonu ile memnuniyetini artırmak,
  • Mevzuatın tam ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasını temin etmek, 
  • Hasta ve yakınlarının memnuniyetini yükseltmek.
  • Etkin ve verimli hizmet alanı oluşturmak.
  • Etkili iletişim ile deneyim paylaşmak

 

Proje Tanıtım Sunumu pptxtıklayınız