Görev Tanımı

1. Bakım Onarım Atölye Bölümü

 • Genel Müdürlüğümüz hizmet binaları ve laboratuvarlarının her türlü elektrik tesisatı ile pano tadilat ve onarımlarını yaparak faal hale getirmek/getirilmesini sağlamak.
 • Genel Müdürlüğümüz kampüsünü besleyen jeneratörler ile kesintisiz güç kaynağının bakım onarımı yapmak.
 • Asansörlerin elektrik aksamı ile ilgili bakım ve onarımları yapmak.
 • Genel Müdürlüğümüz hizmet binaları ve laboratuvarlarının ahşap malzemelerinin tadilat onarımını yapmak.
 • İhtiyaç halinde çalışma ve bilgisayar masaları, etajer, sehpa, soyunma ve malzeme dolapları, pano gibi malzemelerin üretimlerini yapmak.
 • Genel Müdürlüğümüz hizmet binalarının mevcut muhtelif mobilyaların bakım onarım ve imalat işlerini yapmak.
 • Genel Müdürlüğümüz hizmet binaları ve laboratuvarlardaki pencere, kapı vs. cam işleri ile duvar montaj-demontaj, sıva, fayans ve yer döşemesi, kiremit aktarılması gibi işleri yapmak.
 • Genel Müdürlüğümüz hizmet binaları ve laboratuvarlarında ki boya badana işlerini yapmak.
 • Genel Müdürlüğümüz laboratuvarlarında kullanılan balon jöje, ayırma hunisi, büret, deney tüpü, kan tüpleri, dur halim tüpleri pastör pipeti, santrifüj tüpü, kobay hayvanı biberonu, tartım kabı 7 cm’ye kadar olan huni, kolon, cam boru kesimleri ile laboratuvarların isteğine göre cam aletlerin imalatlarını yapmak.
 • Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki laboratuvarların tüm tıbbi cam malzemelerin tamirat ve onarımlarını yapmak.
 • Genel Müdürlüğümüz hizmet binaları ve laboratuvarda ki metal işleri, tamir, kaynak ve torna işlerini yapmak.
 • Genel Müdürlüğümüz hizmet binaları ve laboratuvarda ki her türlü sıcak, soğuk su, buhar, vakum, doğal gaz, basınçlı hava, pis su, kalorifer, sıcak su sistemleri ve tesisatları, rögarlar, toplama çukurları, yağmur suyu rögarları gibi bakım onarımları yaparak kaçakları gidermek, yeni tesisat hatlarını çekmek.
 • Genel Müdürlüğümüz hizmet binaları ve laboratuvarlarda bulunan soğutma grupları ile asansörlerin elektrik aksamıyla ilgili bakım ve onarımları yapmak.
 • Genel Müdürlük hizmet binaları ve laboratuvarlarda bulunan elektrik motorları, klima, buzdolabı, soğutucular ve soğuk odaların tamir ve bakımlarını yapmak, motorların 24 saat çalışır durumda olması için gerekli tedbirleri almak, motorların yanması durumunda motor sarımı yaparak tekrar faal hale getirmek.
 • Su arıtma bölümünde kampüse şehir şebekesinden gelen suya filtrasyon (yumuşatma) yaparak tesisatlara arıtılmış su vermek.
 • Başkanlık bünyesinde kurulan kontrol, muayene, HEK, şartname, satın alma gibi komisyonlarda teknik eleman olarak görev yapmak.

2. Isı Merkezi Bölümü

 • Genel Müdürlüğümüz hizmet binaları ve laboratuvarının sıcak su, buhar ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak.
 • Isı merkezinde bulunan buhar ve kalorifer kazanlarının ve boylerlerin bakım ve onarımlarını yaparak çalışır halde tutmak.
 • Başkanlık bünyesinde kurulan kontrol, muayene, HEK, şartname, satın alma gibi komisyonlarda teknik eleman olarak görev yapmak.

3. Matbaa Bölümü

 • Birimlerden gelen yazılı afiş, broşür, kitapçık vb. basılı matbaa taleplerinin kayıt ve kabulünü yapmak.
 • Birimlerden gelen taleple istenilen yazılı, görsel materyalin hazırlığını basım öncesi planlamak, basım sırasında gerekli malzemeleri temin etmek ve cihazları talimatlara uygun olarak kullanmak, basım sonrası ise kırma-katlama, harmanlama, ciltleme işleri ile hazırlanan materyali uygun ebatta keserek ilgili birime teslimini sağlamak.
 • Yaptığı işleri kayıt altına alarak dosyalamak.
 • Başkanlık bünyesinde kurulan kontrol, muayene, HEK, şartname, satın alma gibi komisyonlarda teknik eleman olarak görev yapmak.

4. Haberleşme Bölümü

 • Genel Müdürlüğümüz haberleşmesini sağlayan telefon santrali ile harici ve dâhili telefon hatlarının tadilat onarımlarını yaparak/yaptırarak faal halde tutmak.
 • Genel Müdürlüğümüz birimlerinin iç ve dış hat talebini mevzuat çerçevesinde yerine getirmek.
 • Telefon haberleşmesi ile ilgili olarak iç ve dış telefon bağlantılarını sağlamak.
 • Başkanlık bünyesinde kurulan kontrol, muayene, HEK, şartname, satın alma gibi komisyonlarda teknik eleman olarak görev yapmak.

5. Taşınmaz Kiralama Bölümü

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile kendine havale edilen veya haricen gelen evrakın kayıt ve kabulünü yapmak.
 • Genel Müdürlüğümüz ihtiyaçları doğrultusunda yapılan bina kiralama işlemlerine ait yazışmaları yapmak ve sonuçlandırmak.
 • Kira sözleşmesi ve şartnameleri hazırlayarak, imza işlemlerini takip edip Tahakkuk Birimine bilgi vermek.
 • Genel Müdürlüğümüze ait taşınmaz ve kiralık binalara ait bilgileri listelemek, dosyalamak.
 • Taşınmaz işlemlerine ait verilen soru önergelerine cevap yazmak.
 • Süresi dolacak kira sözleşmelerinin takibini yapmak.
 • 2886 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereğince yapılması planlanan kamuya ait taşınmazların kirama işlemlerini takip etmek.

6. Terzihane Bölümü

 • Birimlerden gelen ütü ve terzilik işlemlerine ait taleplerin kayıt ve kabulünü yapmak.
 • Yapılan talep doğrultusunda çamaşır yıkama, terzilik ve ütüleme işlemini gerçekleştirerek, ilgili birime göndermek.
 • Yaptığı işleri kayıt altına alarak dosyalamak.
 • Başkanlık bünyesinde kurulan kontrol, muayene, HEK, şartname, satın alma gibi komisyonlarda teknik eleman olarak görev yapmak.

7. Etüt - Proje Koordinasyon Bölümü

 • Genel Müdürlüğümüzün inşaat, emlak ve onarım işlerine ait yatırım programını yapmak ve takip etmek.
 • Modernizasyon projeleri çalışmalarında bulunmak.
 • Yeni yatırımlar için fizibilite, avam uygulamaya esas projeleri hazırlamak.
 • Mevcut yapıların tadilat ve onarımlarına yönelik uygulamaya esas projeleri hazırlamak.
 • Projelerle ilgili metraj, keşif, pursantaj, ataşman ve hak edişlerle ilgili çalışmalarda bulunmak.
 • Başkanlık bünyesinde kurulan kontrol, muayene, HEK, şartname, satın alma gibi komisyonlarda teknik eleman olarak görev yapmak.
 • Yapılan onarımlarla ilgili olarak hazırlanacak protokollerle ilgili kurumlar arası irtibat kurmak.
 • Büyük onarım işlerinin kurum adına kontrol ve muayenesini gerçekleştirmek.

8. Bilgi İşlem Bölümü

 • Daire Başkanlığının sorumluluk alanlarında bulunan Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemine (ÇKYS) ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) programlarının Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda eksiksiz ve düzenli çalışması için gerekli önlemleri almak, yürütülmesini sağlamak.
 • Birimlerden gelen EBYS kullanıcı taleplerini (Yeni kullanıcı ve ek yetki tanımlamaları) karşılamak.
 • Genel Müdürlük ile nitelikli elektronik sertifika (e-imza) servis sağlayıcı Kamu Sertifikasyon Merkezi ile irtibatı sağlamak.
 • EBYS sorumlusu ile koordineli çalışmak.
 • Birim sarf malzeme depo giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.
 • Depo malzemelerinin stok takibini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve Birim Sorumlusuna bildirmek.
 • Depoda bulunan malzemeleri uygun şekilde muhafaza etmek/edilmesini sağlamak.
 • Birim demirbaş giriş-çıkış işlemlerini yapmak, kayıt altına almak ve kişilere zimmet etmek.
 • Genel Müdürlükteki mevcut network sisteminin kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.
 • Network üzerinde çalışan bilgisayar, server, router, switch vb. aktif cihazların güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Birimlerden gelen network ile ilgili taleplerin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Genel Müdürlükte uygulaması mümkün olan her noktaya network dağılımını gerçekleştirmek için çalışmak.
 • Network ve sistemi ilgilendiren konularda şartname hazırlamak.
 • Genel Müdürlüğe ait bilgisayar, yazıcı, faks ve bunlara ait donanımların arızalanmaları durumunda gerekli onarım işlemlerini yerine getirmek, arızası giderilemeyen ürünler için teknik rapor oluşturmak.
 • Genel Müdürlüğe ait bilgisayarlara işletim sistemi yükleme ve bakım işlemlerini yapmak.
 • Yazıcı ve fotokopi makinalarının kartuş/toner değişimlerini gerçekleştirmek.
 • Başkanlık bünyesinde kurulan kontrol, muayene, HEK, şartname, satın alma gibi komisyonlarda teknik eleman olarak görev yapmak.