Görev Tanımı

  • Ulusal Zehir Danışma Merkezinin çalışmalarını planlamak, organize etmek, izlemek, çalışmaları değerlendirmek ve denetlemek.
  • UZEM kayıtlarından sağlıklı ve doğru veri toplamalarını sağlamak.
  • UZEM’le İlgili kuruluşlarla iş birliği yapmak.
  • Elde edilen verileri yıllık raporlarını yıllık çıkartmak, yayın haline getirmek ve yayınlatmak, acil ihtiyaç halinde yayımlanmamış UZEM raporlarını T.C. Sağlık Bakanlığı onayı ile talep eden kamu kurumlarına vermek.
  • Zehirlenme türlerine ilişkin epidemiyolojik çalışmalar için sağlık kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmak.
  • Ulusal Zehir Danışma Merkezinin yazışmalarını daire başkanlığı bürosu tarafından yürütülmesini ve sürekliliğini sağlamak.
  • Belli aralıklarla hizmet içi eğitim planlama ve düzenleme hizmetlerinde eş güdümü sağlamak.
  • UZEM’in uygulayacağı eğitim konularının, temel esaslarını ve konularının belirlenmesi ve tıbbî gelişmelere inceleyerek güncelleştirilmesi ile eğitim ve ilgili işlemleri hakkında yapılacak çalışmaları eş güdüm içerisinde yapmak.
  • Uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerle ortak projeler yürütmek veya katılım sağlamak, bilimsel toplantılar düzenlemek, UZEM’le ilişkili kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.