Görev Tanımı

1. Faturalandırma ve Alacak Takip Bölümü

 • Laboratuvarlar veya Numune Kabul Biriminden Gelen evraklara fatura kesmek.
 • İlgili bankaya analiz ücretini peşin yatıran kurum veya firmalara fatura kesmek.
 • Kesilen faturaları üst yazı ile ilgili kurum veya kuruluşlara göndermek.
 • Kesilen faturaları sınıflandırarak dosyalamak.
 • Bankalara yatırılan gelirlerin günlük olarak hesabını ve kontrolünü sağlamak.
 • Gelir tahakkukunu gerçekleştirmek, Saymanlık Müdürlüğüne aktarmak.
 • Genel Müdürlüğümüz alacaklarının takibini yaparak borçlarını ödemeyenlere yönelik takip işlemlerini başlatmak.
 • Yapılan takip işlemlerine rağmen ödeme yapmayan kurumların/şahıslar dosyalarını Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği nezdinde takibini sağlamak.
 • Koordinatörlüğümüz koordinasyonunda yıllık olarak hazırlanan Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberinin yayınlanmasını sağlamak.
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak takip etmek.
 • Amirleri tarafından verilen işle ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

2. Satış Sevkiyat Bölümü

 • Genel Müdürlükçe üretilen veya temin edilen her türlü antidot, anti-serum, antijen vb. biyomedikal paketler, biyolojik veya sarf malzemelerinin depo çıkış ve satış işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Genel Müdürlüğümüz kargo sevkiyat işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Kurum ve kuruluşlarla Genel Müdürlüğümüz arasında hizmet satın alma protokol işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Görev alanı ile ilgili istatistik tutmak, bilgi toplamak ve arşivleme yapmak.
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak takip etmek.
 • Amirleri tarafından verilen işle ilgili diğer görevleri yerine getirmek.