Sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkemize ve insanlığa hizmet etmek, planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak amacıyla kurulmuş olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile ortak gerçekleştirilen toplantıya Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Sedat KAYGUSUZ, Genel Müdür Yardımcılarımız Doç. Dr. M. Enes GÖKLER, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZSARI, Uzm.Dr. Bekir KESKİNKILIÇ, Daire Başkanlarımız, Genel Müdürlüğümüz çalışanları ve TÜSEB Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN, TÜSEB Başkan Yardımcısı Vekili  ve Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı Doç. Dr.  Rabia ÇAKIR KOÇ, TÜSEB  Genel Sekreter Vekili Doç. Dr.  İbrahim Halil KAYRAL,  Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı  ve Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Başkan Vekili Prof. Dr. Ateş KARA, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM,Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Songül VARLI, Türkiye Kanser Enstitüsü Başkan Vekili Doç. Dr. Burcu YÜCEL katılım sağladı.

Toplantı, Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Sedat KAYGUSUZ’un açılış konuşması ile başladı. Genel Müdürümüz konuşmasında halk sağlığı çalışmalarında TÜSEB ile işbirliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak genel bir değerlendirmede bulundu. Konuşmasının sonunda  pandemi döneminde özveri ile görev yapan fedakâr çalışanlarımıza teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından TÜSEB Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN, TÜSEB hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. TÜSEB Başkanımız sunumunun başında TÜSEB’in tarihçesi, kuruluş amacı ve görevlerine yer verdi. TÜSEB’in bilimsel ve teknolojik birimleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 2050 yılına doğru sağlık alanını etkileyecek faktörler ile ilgili istatistiki değerlendirmeler yaptı. Alan senaryoları, kapsam analizleri, strateji ve “Fikirden Ürüne Model Başarıları” ile ilgili uygulama örneklerine yer verdi. TÜSEB Başkanımız sunumunun sonunda proje destekleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantının diğer kısmında Genel Müdüdürlüğümüz çalışanlarının soru, görüş ve önerileri bölümüne yer verildi. Toplantı, iş birliği konuları ile ilgili Genel Müdürümüzün ve TÜSEB Başkanımızın değerlendirmelerde bulunması ve toplantı sonuçlarının özetlenmesi ile tamamlandı.

TÜSEB Başkanımız ve TÜSEB Enstitü Başkanlarımızın Genel Müdürlüğümüz yerleşkesi içinde yer alan, sekans çalışmalarının yürütüldüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarımız ve enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılmakta olan antijenlerinin üretildiği Biyolojik Ürünler ve Deney Hayvanları Laboratuvarlarımız başta olmak üzere bir dizi  ziyaret gerçekleştirmesiyle program sona erdi.