HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü/ Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu, / Acquired Immunodeficiency Syndrome); bireysel sonuçlarının yanı sıra kişiden kişiye bulaşarak geniş kitlelere yayılabilmesi, sağlık ve sosyoekonomik açıdan yükünün ağır olması nedeni ile küresel halk sağlığı sorunlarından biridir. HIV enfeksiyonu, sadece bir sağlık problemi değil aynı zamanda tüm toplumu, toplum içerisindeki her bireyi ilgilendiren sosyal bir problemdir. Dünyanın gelişen teknoloji ile giderek küçülmesi ve bütünleşmesi diğer bulaşıcı hastalıklara benzer şekilde HIV/AIDS’in yayılımını da artırmaktadır. Ülkemizin turizm ve sağlık turizmi için gözde bir ülke olması, ülkeler arası geçiş yolu olarak nüfus hareketinin fazla olması gibi nedenler hastalığın artan sayılarda görülmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle tüm bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi HIV enfeksiyonundan korunmak için hastalık hakkında doğru bilgilenmek, bilinçlenmek, korunmanın nasıl yapılabileceğini öğrenmek önemlidir.

Tüm dünyada sağlık sektörünün HIV enfeksiyonuna yönelik eylem planı için 2030 vizyonu; “Yeni HIV enfeksiyonlarının sıfırlanması, HIV bağlantılı ölümlerin sıfırlanması, HIV’li bireylerin daha uzun ve sağlıklı yaşadığı bir dünya yaratarak HIV’le bağlantılı ayrımcılığa son verilmesi” dir. Söz konusu küresel hedefler doğrultusunda; tüm dünyada AIDS ilişkili ölüm sayısının düşürülmesi (Tüm dünyada 2020 yılında 500.000,  2030 yılında 200.000’e düşürülmesi), HIV ile enfekte olduğu tespit edilen kişilerin %90’ının tedaviye erişiminin sağlanması ve tedavi görenlerin %90’ında viral baskılama sağlanması gerekmektedir. Hastalığı önleme çalışmaları kapsamında ise; yeni HIV ile enfekte vaka sayısının %75 azaltılması, HIV ile enfekte yenidoğan sayısının sıfır olması hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmada her türlü ayrımcılığın engellenmesi; HIV ile yaşayan veya etkilenen kişilerin kendi toplumları içinde eşit koruma ve sağlık hizmetine erişim hakkına sahip olması temel yaklaşım olarak benimsenmektedir.

 Tüm ülkelerin bu küresel hedeflere ulaşıp diğer ülkeleri de destekleyebilmesi için bu hedefler doğrultusunda çalışması ve sağlık hizmeti yapılanmasına bu doğrultuda yön vermesi gerekmektedir. Bu kapsamda ülkemizde HIV/AIDS ile mücadele amacı ile “Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı” hazırlanmıştır. “Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı” insan haklarını gözeterek, HIV/AIDS yayılımı için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, her bireyin tanı ve tedavi, bakım ve desteğe eşit ulaşımını sağlayarak toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek misyonu altında ülkemizdeki 2019-2024 yıllarına yönelik HIV/AIDS çalışmalarına yol haritası oluşturmak, ölçülebilir değerlendirmelerle faaliyet planlarını yürütmek amacıyla hazırlanmış ulusal bir programdır.

Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programının üç temel amacı; HIV/AIDS yeni vaka sayısı ve enfeksiyona bağlı ölümleri azaltmak, HIV/AIDS’e yönelik sağlık hizmetlerinin kapasitesini geliştirmek ve HIV ile yaşayan bireylere yönelik ayrımcılığı ve mahremiyet ihlallerini önlemektir. 

HIV enfeksiyonun sosyoekonomik, yasal ve kültürel durumları da içeren bir sağlık sorunu olması nedeniyle; Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programının başta Bakanlığımız olmak üzere ile ilgili tüm paydaşların ve toplumun katılımı ile geniş bir bakış açısı ile ele alınarak yürütülmesi hedeflenmektedir.

HIV enfeksiyonuna bağlı morbidite ve mortalitenin azaltılmasında sağlık hizmet sunum kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar da büyük öneme sahiptir. Ülkemiz genelinde sunulmakta olan bu enfeksiyona yönelik tanı, tedavi, izlem ve korunma uygulamalarında standardizasyonun sağlanması, sunulmakta olan bu hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi ve sağlık çalışanlarına rehberlik etmesi amacıyla ‘‘HIV/AIDS Tanı Tedavi Rehberi’’nin ilk basımı 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. HIV/AIDS ile ilgili son gelişmeler ve uluslararası algoritmalarda yapılan güncellemeler doğrultusunda ‘‘HIV/AIDS Tanı Tedavi Rehberi 2019” un güncelleme çalışmaları tamamlanarak yayımlanmıştır.Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programına ve HIV/AIDS Tanı Tedavi Rehberine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sitesinde,https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/yayinlarimiz adresinden ulaşılabilmektedir.