Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan "İzleme ve Değerlendirme Kapasitesinin Geliştirilmesi için Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalışan Personelin Bilgi ve Becerilerinin Arttırılması Projesi" kapsamındaki eğitimlerin 15.'si Trabzon’da başladı.

Genel Müdürlüğümüzün Aile Hekimliği Eğitim ve İzleme Dairesi Başkanlığımız tarafından Dünya Bankası finansmanı ile yürütülmekte olan proje kapsamındaki eğitimlere, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Rize, Bayburt ve Artvin İl Sağlık Müdürlüklerinin Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi çalışanları katılım sağladı. Yapılan eğitimlerle Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürüten sağlık personelinin koruyucu sağlık hizmetleri sunumuna ilişkin bilgi ve becerilerini artırılması, daha etkin ve nitelikli koruyucu sağlık hizmeti sunumuna katkıda bulunulması, personeli aynı amaç ve hedefler ekseninde buluşturabilmesi, personelin moral ve motivasyonu ile memnuniyetini artırılması, mevzuatın tam ve eksiksiz bir şekilde uygulanması ile hasta ve yakınlarının memnuniyetini yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Proje tamamlandığında, Genel Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlükleri Halk Sağlığı hizmetlerinde izleme ve değerlendirme görevi yapan personelin aynı metot ve ilkeler çerçevesinde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini sürdürecek, merkez ve taşra teşkilatları arasında izleme ve değerlendirme ziyareti standardizasyonu sağlanacak, uygulama farklılıkları ve tereddütleri giderilecektir. Öte yandan, aile hekimliği hizmetlerindeki uygulama aksaklıklarının sağlıklı bir şekilde belirlenerek çözümlenmesine imkân tanınmış olacaktır.

Eğitim, Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Üyesi Dr. Süleyman ÖZSARI, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan USTA ve Aile Hekimliği Eğitim ve İzleme Daire Başkanı Uzm. Dr. Tuğba Güler SÖNMEZ’in açılış konuşmaları ile başladı. Beş gün sürecek eğitim 12 Mayıs Cuma günü katılım belgelerinin verilmesi ile tamamlanacaktır.