Ülkemize ait “Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyansı” verilerimizin de yer aldığı “Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2021 data – 2023” ECDC DSÖ/Avrupa ortak raporu 14.04.2023 tarihinde yayınlanmıştır.

kitapBu rapor, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Ofisi tarafından ortaklaşa yayınlanmaktadır. Raporda sunulan sonuçlar, Orta Asya ve Avrupa Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (CAESAR) Ağına ve Avrupa Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağı'na (EARS-Net) bildirilen invaziv izolatlardan elde edilen antimikrobiyal direnç (AMR) verilerine dayanmaktadır. CAESAR Ağı’na 16 ülke, EARS-Net Ağına ise Avrupa Birliği'ndeki (AB) tüm ülkeler ve Avrupa Ekonomik Bölgesi'ndeki (EEA) iki ülke (İzlanda ve Norveç) dahil olmak üzere 29 ülke veri bildirmiştir.

Raporda 2017-2021 yıllarına ait AMD verileri ve Avrupa Bölgesi 2021 yılı direnç haritaları gözlenebilmektedir.

Belge çevrimiçi olarak mevcuttur: https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289058537

DSÖ Web sayfasındaki ilgili haber burada bulunabilir:

DSÖ/ECDC raporu: Antimikrobiyal direnç Avrupa Bölgesinde hasta güvenliğini tehdit ediyor

https://www.who.int/europe/news/item/14-04-2023-who-ecdc-report--antimicrobial-resistance-threatens-patient-safety-in-european-region