Bilindiği gibi ülkemiz ve tüm dünya için aşı ile önlenebilen enfeksiyon hastalıkları halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu alanda Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere tüm ülkelerde aşı ile önlenebilen hastalıkların eradikasyonu ve eliminasyonu hedeflenmiştir. Çiçek hastalığından sonra eradikasyonu hedeflenen ikinci önemli hastalık çocuk felci(polio) dir. Tüm dünyada sağlık çalışanları , bu hedefe ulaşmak için çok büyük çaba göstermektedir.

Bu kapsamda başlatılan Polio Eradikasyon Programı’nın en önemli bileşenlerinden birisi laboratuvar çalışmalarıdır. Ülkemizde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı içerisinde yer alan “DSÖ Ulusal Polio Referans Laboratuvarı “ uzun yıllardır ülkemizde laboratuvara dayalı APP sürveyansı kapsamında klinik olarak polio şüpheli örneklerden gerekli analizleri yaparak polio virüsünü araştırmaktadır. Ancak bu çalışmalar sadece ülkemizle sınırlı değildir. Laboratuvarımız özellikle 2013 ve 2017 yıllarında komşu coğrafyalarda ortaya çıkan salgınlarda gönderilen örneklerde en hızlı şekilde vahşi tip ve VDPV polio virüsünü saptayarak ulusal/uluslararası düzeyde önlemler alınmasını sağlamıştır. Bu konuda alınan önlemler ve Aşı ile Önlenebilen Hastalıklar Dairesi Başkanlığı (Polio programı sorumlusu Dr.Ümit Özdemirer)tarafından gerçekleştirilen başarılı aşılama kampanyaları ile polio virüsünün ülkemize girişi engellenmiş ve 2002 yılından beri DSÖ Avrupa bölgesinin polio virüsünden arındırılmış bölge statüsünü korumasına çok önemli bir katkı sağlamıştır.

Ülkemizin de dahil olduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 2002 yılından beri poliodan arındırılmış bölge statüsüne sahiptir. Bu sene 24 Ekim ‘de Dünya Polio Günü’nde Avrupa Bölgesinin poliodan arındırılmış bölge statüsüne sahip oluşunun 20. Yılını kutlanmıştır. Bu nedenle DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından, üye ülkelerde polio eradikasyonu için yapılan mücadeleler, laboratuvar ve aşılama çalışmalarının önemini anlatan bir video hazırlanmıştır. Bu videoya katkı sağlamak üzere ; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü/DSÖ Ulusal Polio Referans Laboratuvarı şefi Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu ve ekip arkadaşları; Tunca Atak, Hülya Karademirtok Ünal, Deniz Narin, Fadime Erdinç, Yalçın Çakmak DSÖ Polio Eradikasyon Programındaki laboratuvar çalışmalarını paylaşmak üzere davet edilmişlerdir.