Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı (TSESEP), saha epidemiyologlarının toplum sağlığını korumada ve küresel sağlık güvenliğini geliştirmedeki hayati rolünü tanımak ve bu konuda farkındalığı artırmak için 7 Eylül 2021 tarihinde ilk kez Dünya Saha Epidemiyolojisi Gününü kutlamıştır. Etkinlik, AB tarafından fonlanan ve Dünya Sağlık Örgütü ile Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülen Türkiye’de Sağlık Güvenliği Projesi kapsamındaki Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı bileşeni altında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. 50 Sağlık Bakanlığı uzmanının yanı sıra TSESEP mentor ve fellowları etkinliğe katılmıştır. 

Etkinlikte Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr Batyr BERDYKLYCHEV, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sağlık Sektörü Yöneticisi Figen TUNÇKANAT, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr Muhammet ÇÖMÇE, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye’de Sağlık Güvenliği Projesi Proje Koordinatörü Dr Irshad Ali SHAIKH, Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Daire Başkanı Dr. Gülen PEHLIVANTURK, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof Dr. Levent AKIN konuşma yapmıştır. Konuşmacılar, saha epidemiyologlarının, salgınlardan pandemiye ve doğal afetlere kadar ülkedeki EUCS de dahil olmak üzere sağlık tehditlerine hazırlık ve cevap konusunda yıllar boyunca oynadıkları kritik rolü vurgulamışlardır. Avrupa Birliği Delegasyonunun 15 yıldan fazla süredir bulaşıcı hastalık sürveyansını güçlendirme, sağlık güvenliği ve özellikle TSESEP konusunda verdiği desteğin de altı çizilmiştir.

Dünya Saha Epidemiyojisi Günü vesilesiyle Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı, eğitim programının 2012 yılında başlatılmasından bu yana saha epidemiyologlarının ülkedeki çalışmalarını vurgulamak için bir video oluşturmuştur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve DSÖ Ülke Ofisi uzmanlarına, projedeki güçlü liderlik ve Türkiye’de Sağlık Güvenliği Projesine verdikleri olağanüstü destek için Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi adına teşekkür mektubu takdim edilmiştir. 

---

Turkey Field Epidemiology Training Program (TFETP), celebrated its first-ever “World Field Epidemiology Day (WFED” on September 7, 2021, to recognize and raise awareness of the vital role of field epidemiologists in the country in protecting the health of populations and advancing global health security. The event was held at the General Directorate of Public Health, MoH, Turkey, under the Field Epidemiology Training Program (FETP) component of the Health Security in Turkey Project (HSP), an EU-funded project implemented by WHO in collaboration with MOH, Turkey. Around 50 MOH experts, along with FETP mentors and fellows, participated in the event.  

The event included remarks from Dr Batyr BERDYKLYCHEV, WHO Representative, Turkey, Ms Figen TUNCKANAT, European Union Delegation to Turkey, Dr Muhammet ÇÖMÇE, Deputy General Director, General Directorate of Public Health, Dr Irshad Shaikh, Project Coordinator, Health Security Project, WHO, Dr Gülen PEHLIVANTURK, Head of Department, Communicable Diseases and Early Warning Department, and Prof Dr Levent AKIN, Hacettepe University, Ankara. Speakers stressed the critical role field epidemiologists have played over the years in readiness and response to health threats, including EWRS in the country, ranging from outbreaks to pandemics to natural disasters. The support of EUD for over 15 years to strengthen communicable disease surveillance, health security, and FETP was also recognized.

On the occasion of World Field Epidemiology Day, the Turkey Field Epidemiology Training Program also released a video (link) to showcase the work of the Field Epidemiologists in the country since its inception in 2012. On behalf of the WHO country office Turkey, a letter of appreciation was also awarded to officials from the General Directorate of Public Health and WHO Country Office, Turkey, for their strong project leadership and the splendid work supporting the Health Security in Turkey Project.