Resmi Gazete’de 2010 yılında Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın Bebek, Çocuk Ve Ergenlere Yönelik Eylem Planı” çerçevesinde okul sağlığı çalışmaları Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yürütülmektedir.           

Bu çalışmalarımızın en önemli başlıklarından birisi “Beslenme Dostu Okul (BDO) Programı” dır. 21.01.2010 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalan protokol ile başlatılmıştır. Beslenme Dostu Okul sertifikasını almak isteyen bir okul gönüllü olarak başvurmaktadır. Başvuruda ön koşul okulun sağlık hijyen kurallarını belirleyen Beyaz Bayrak sahibi olmasıdır. Tüm okulların %15.4’ü, Beyaz Bayraklı okulların ise %37’si Beslenme Dostu Okul ’dur.

 Beslenme Dostu Okul programını tamamlayan diğer bir çalışma ‘Okul Kantinleri Düzenlemelerini’ sağlayan ‘Okullarda Yiyecek ve İçecek Standartlarının’ belirlenmesidir. Bakanlığımızca hazırlanan Okullarda Yiyecek Ve İçecek Standartları çalışması kantinlerinde satışı yapılacak yiyecek ve içeceklere yönelik Millî Eğitim Bakanlığının genelge düzenlemesine temel teşkil etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi” konulu Genelgesi 10.03.2016 tarihinde yayınlamış ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.            

okul didasiMillî Eğitim Bakanlığı Genelgesinin okullarda tam anlamıyla uygulanmasını sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da katkılarıyla “Okul/Kurumlardaki Yemekhane, Kantin, Kafeterya, Büfe, Çay Ocağı Gibi Gıda İşletmelerinin İl/İlçe Denetimi Uygulama Kılavuzu” hazırlamış ve üç bakanlık elemanlarıyla denetim ekipleri oluşturularak kantin denetimlerine başlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı genelgesinin yayımlanmasını takiben okullarda kırmızı grupta yer alan şeker, çikolata, cipsi gazlı içecekler ve enerji içeceklerinin satışı yasaklanmıştır. Tam tahıl sandeviçler, tost, süt, yoğurt, ayran, kefir, ceviz, fındık, taze ve kuru meyveler, taze sebze, yumurta satışları serbest olup bazı paketli ürünlerin tuz, şeker, doymuş yağ içeriklerine krtiterler getirilmiştir.  Belirtilen kriterlere uygun ürün geliştiren bazı firmalar tarafından farklı logolar/işaretler geliştirilerek okul kantinlerinde ürünler satılabilmiştir. Ancak bu durum her firma için mümkün olamamış ve kantinciler tarafından ürünlerin uygunluğunun tespitinde zorluklar yaşanmıştır. 

“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’’nın Bebek, Çocuk Ve Ergenlere Yönelik Eylem Planının “Sağlıklı seçeneklerin kolay seçenek olmasının sağlanması” bölümünde yer alan “Çocuk Ve Ergenler Tarafından Şekerli Ve Sağlıksız Gıdaların Alımını Azaltan Ve Sağlıklı Gıdaların Alımını Teşvik Eden Kapsamlı Programların Uygulanması”  faaliyeti kapsamında okullarda belirli kriterleri (kalori, doymuş yağ, şeker, tuz) sağladığında okullarda satılması uygun yiyecek ve içecekler için tek bir logo geliştirme çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında yapılarak protokol hazırlanmıştır.

Ortak logo geliştirilmesinin amacı Genelge kapsamında okul kantinlerinde satışı uygun olan gıdaların piyasaya arz edilen diğer gıdalardan ayırt edilebilmesinin sağlanması, üreticilerin teşvik edilmesi, kontrol ve denetim süreçlerinin kolaylaştırılması ve ülke genelinde okullardaki öğrencilerin sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi yoluyla okul sağlığının geliştirilmesine katkı sağlamaktır. 

2019-2020 Öğretim yılından itibaren aşağıdaki logo okullarda satışı yapılması için uygun kriterleri sağlayan ürünlerde olacaktır. Sürecin takibi ve denetimler Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından belirlenen esaslarla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülecektir.