Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (SIHHAT) Eğitim Bileşeni Faaliyetleri

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (SIHHAT), Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında, 15 Ekim 2015 tarihinde imzalanan Suriyelilere yönelik Geri Kabul Anlaşması uyarınca 01 Aralık 2016’da başlamıştır.

Göçmenlere yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alan T.C. Sağlık Bakanlığı çalışanları, Hasta Yönlendirme Personelleri ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri çalışanları için tasarlanan Eğitim Bileşeni ise faaliyetlerine 10 Ocak 2019 tarihinde başlamıştır. Eğitim bileşeni kapsamındaki müfredat Sağlık Bakanlığı personeline yönelik gerçekleştirilen eğitim ihtiyaç analizleri sonucu hazırlanmıştır.

Eğitimler Nisan 2019 tarihinde başlamış ve Sağlık Personeli için 22, Hasta Yönlendirme Personeli için 7, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanları için 2 ve Eğitici Eğitimi için 1 olmak üzere toplam 32 farklı turda tamamlanmıştır.

Ülkemizin çeşitli illerinde (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Konya, Samsun, Elazığ, Bursa) gerçekleştirilen eğitimlere toplam 2520 sağlık çalışanı, 966 Hasta Yönlendirme Personeli, 50 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi personeli ve 23 katılımcı da Eğitici Eğitimine katılmıştır.

Sağlık Personeli Eğitimleri

Göç ve göçmen sağlığı perspektifinde 13 farklı konuda verilen eğitimlerin birinci bileşeni kapsamında kamu sektöründeki sağlık kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, hekimler, hemşireler ve diğer sağlık personelinden oluşan toplam 2520 sağlık çalışanı eğitim almıştır.

Birinci bileşenin eğitim konuları arasında kültürler arası iletişim, iletişim becerileri, aşılama, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar, çocuk ve ergen sağlığı, sağlık hizmetleri teşkilatlanması, göç ve çevre sağlığı, hukuksal tanımlar, üreme sağlığı, göçün genel sağlık etkileri, ruh sağlığı ve stres yönetimi gibi dersler yer almıştır.

Hasta Yönlendirme Personeli Eğitimleri

Eğitimlerin ikinci bileşeni sağlık kurumlarında çalışan ve Arapça ile Türkçe bilen hasta yönlendirme personeline yönelik gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamıştır. 7 turda tamamlanan eğitimlere toplam 966 Hasta Yönlendirme Personeli katılmıştır. Tıbbi terminoloji, sağlık çevirmenliği ilkeleri, hasta hakları, iletişim becerileri, kültürlerarası iletişim, sağlık teşkilatlanması, ruh sağlığı ve öz bakım ve ekip çalışması derslerinden oluşan eğitim konuları, Hasta Yönlendirme Personelinin hizmet kalitesini artırmayı hedeflemiştir. Eğitimler 27 Mayıs ve 6 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Personeli Eğitimleri

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) personeli olan toplam 50 kişi SIHHAT Projesi Eğitim Bileşeni kapsamında organize edilen göç ve göçmen sağlığı konularındaki farkındalık eğitimlerine katılmıştır. TRSM eğitiminin ilki 26 Şubat -1 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara’da; ikincisi 26-29 Mart 2019 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilmiştir.

Göç ve Sağlık Referans Kitabı

Eğitimlerde materyal olarak kullanılan ders modülleri alanında uzman akademisyenler tarafından geliştirilerek “Göç ve Sağlık” konulu geniş kapsamlı bir referans kitap hazırlanmıştır.

Eğitici Eğitimi

22 turda düzenlenen sağlık personeli eğitimlerine katılanlar arasından seçilen 23 başarılı katılımcı eğitimlerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Eğitici Eğitimine katılarak eğitmenliğe adım atmıştır. Eğitim 4-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilmiştir.